Tříkrálová sbírka 2015

Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok, hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Použít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich vedoucích, je mnohdy nelehký úkol.

Vimperská charita pomáhá i obětem domácího násilí

Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalý partneři. Dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích.

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Dnes dopoledne byly v Brně rozpečetěny poslední pokladničky letošní Tříkrálové sbírky. Celkový výnos sbírky letos překročil částku 82,7 milionů Kč. Vykoledované peníze pomohou lidem v nouzi v ČR, menší část podpoří záměry v zahraničí. Děkujeme!

Prázdninové putování po Šumavě

V rámci letních prázdnin naše služba uspořádá několik výletů, díky nimž si děti budou moci zpříjemnit svůj volný čas a zároveň poznat své blízké okolí a krásy Šumavy. Tyto výlety jsou určeny nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Výlety se budou konat každou druhou středu o letních prázdninách:

Pomoc rodinám se zadlužením

Dostali jste se do finančních problémů? Hrozí Vám exekuce? Nezvládáte platit nájemné? Hromadí se Vám nezaplacené složenky?

Sebepoškozování - terapie

Oblastní charita Vimperk nabízí pomoc s nejrůzněšími problémy, které se týkají rodiny, dětí i dospívajících. V poslední době se na naši službu obrátilo několik osob s problémem tzv. sebepoškozování.

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

V průběhu uplynulých dvou týdnů velká voda prošla údolím českých řek, udeřila však i v místech, kde normálně tečou „obyčejné“ potoky. Voda postupně opadla, pomoc obětem povodní tím však zdaleka nekončí. „Čeká nás běh na dlouhou trať,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Pomoc po povodních neustává ani o víkendu

Pomoc po povodních neustává ani o víkendu

Práce na odstraňování škod se nezastavily ani o tomto víkendu. V Litoměřicích a okolí například působí od středy 12. června tým Charity Zábřeh, jehož členem je i František Klíč. Co nabízejí a jak je lidé přijímají?

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.