Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Charita ČR uvolňuje 2,62 milionu korun na pomoc po povodních

Celkem 2,62 milionu korun uvolňuje okamžitě Charita Česká republika na pomoc lidem a obcím zasaženým povodněmi. Spouští také krizovou linku. Charity koordinují sběr materiální pomoci a zapojení dobrovolníků. Lidé mohou nadále přispívat na sbírkové konto.

Aktivizace seniorů prostřednictvím vzpomínek. Filmové písničky v DPS Skalka

Dne 18. dubna 2013 se v Pečovatelském domě Skalka 1120 rozezněla filmová a televizní hudba 20. století a zavzpomínalo se na herce a zpěváky z filmů a operet (jako např.:„Přednosta stanice“, „Dívka v modrém“, „Kristián“, „Na tý louce zelený“, „Muži nestárnou“ a jiné).

Tento pořad představil moderátor, dramaturg a redaktor Šimon Pečenka, který nasbíral bohaté zkušenosti na pódiích a jevištích v divadlech a kulturních domech. Krásný zpěv doplnil veselým povídáním o zajímavých osudech některých zpěváků a krátkými scénkami.

Za organizaci patří poděkování také pečovatelkám a paní vedoucí Daně Vidlášové.

Ve Vimperku ožívá dobrovolnictví

Setkání s veřejností podpořilo dobrovolnické aktivity ve městě Vimperk. Uskutečnilo se ve čtvrtek 7. února 2013 na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické. Společně diskutovali lidé, kteří se zajímají o dobrovolnictví:  ti, kteří by se mohli stát dobrovolníky, s těmi, kteří dobrovolnictví organizují. Jedněmi z účastnic byly i koordinátorky našeho Dobrovolnického centra. Jejich postřehy si můžete přečíst v následujícím článku.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tisková zpráva Diecézní charity České Budějovice

V pořadí již třináctá Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila úspěšně. Výtěžek sbírky je 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském  roce.  Bylo 51 zaevidovaných míst, kde koledníci koledovali na podporu sociálních projektů a humanitární pomoci jak v našem kraji, tak i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2013

Ve dnech 1. – 14. 1. 2013 se bude konat již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Do této sbírky se opět zapojí i Oblastní charita Vimperk. Za pomoci obětavých koledníků, kteří budou obcházet Vaše domovy, může každý z Vás přispět na vybavení terapeutické místnosti pro klienty Domova klidného stáří Pravětín. Z části výtěžku sbírky bude hrazena také terénní pečovatelská služba a 10 % výtěžku pravidelně využívá Charita ČR na humanitární účely v jiných částech naší republiky nebo v zahraničí.

Na slovíčko se speciálním pedagogem

     Vstup do základní školy je mezníkem v životě dítěte. Předchází mu prověřování znalostí a celkové vyspělosti dítěte pro vstup do základní školy v rámci tzv. „zápisu do školy“. Děti se těší a zároveň se trochu obávají. Rodiče jsou plni očekávání z odborného posudku, jak si jejich ratolest „stojí“.

ROMA FEST Vimperk 2012

Dne 20. října se konal v Městském kulturním středisku ve Vimperku III. ročník romského festivalu hudby a tance, který opakovaně na podzim pořádá Oblastní charita Vimperk. Účinkující i diváky přišel pozdravit pan starosta Města Vimperk, Ing. Bohumil Petrášek, na vystoupení se přišla podívat i členka Rady Města Vimperk, paní Věra Vávrová. Letos se na pódiu vystřídaly čtyři taneční soubory (Čhave Devlestar z Vimperka, Romano jiloro z Vimperka, Roma star z Volar a Terne čhave z Českého Krumlova). K poslechu a tanci dále zahrála romská kapela Mistrál z Volar. Každý taneční soubor předvedl čtyři tance, jeden soubor připravil i pěvecké vystoupení. Diváky zaujaly nejen tradiční romské čardáše, ale i taneční vystoupení na současnou moderní hudbu. . Opravdu celý sál pak roztleskaly velmi temperamentní tanečnice z Českého Krumlova. Přehlídky se zúčastnilo více jak 80 vystupujících, převážně z řad dětí, a více jak sto diváků.