Ve Vimperku ožívá dobrovolnictví

Setkání s veřejností podpořilo dobrovolnické aktivity ve městě Vimperk. Uskutečnilo se ve čtvrtek 7. února 2013 na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické. Společně diskutovali lidé, kteří se zajímají o dobrovolnictví:  ti, kteří by se mohli stát dobrovolníky, s těmi, kteří dobrovolnictví organizují. Jedněmi z účastnic byly i koordinátorky našeho Dobrovolnického centra. Jejich postřehy si můžete přečíst v následujícím článku.

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tisková zpráva Diecézní charity České Budějovice

V pořadí již třináctá Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila úspěšně. Výtěžek sbírky je 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském  roce.  Bylo 51 zaevidovaných míst, kde koledníci koledovali na podporu sociálních projektů a humanitární pomoci jak v našem kraji, tak i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2013

Ve dnech 1. – 14. 1. 2013 se bude konat již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky. Do této sbírky se opět zapojí i Oblastní charita Vimperk. Za pomoci obětavých koledníků, kteří budou obcházet Vaše domovy, může každý z Vás přispět na vybavení terapeutické místnosti pro klienty Domova klidného stáří Pravětín. Z části výtěžku sbírky bude hrazena také terénní pečovatelská služba a 10 % výtěžku pravidelně využívá Charita ČR na humanitární účely v jiných částech naší republiky nebo v zahraničí.

Na slovíčko se speciálním pedagogem

     Vstup do základní školy je mezníkem v životě dítěte. Předchází mu prověřování znalostí a celkové vyspělosti dítěte pro vstup do základní školy v rámci tzv. „zápisu do školy“. Děti se těší a zároveň se trochu obávají. Rodiče jsou plni očekávání z odborného posudku, jak si jejich ratolest „stojí“.

ROMA FEST Vimperk 2012

Dne 20. října se konal v Městském kulturním středisku ve Vimperku III. ročník romského festivalu hudby a tance, který opakovaně na podzim pořádá Oblastní charita Vimperk. Účinkující i diváky přišel pozdravit pan starosta Města Vimperk, Ing. Bohumil Petrášek, na vystoupení se přišla podívat i členka Rady Města Vimperk, paní Věra Vávrová. Letos se na pódiu vystřídaly čtyři taneční soubory (Čhave Devlestar z Vimperka, Romano jiloro z Vimperka, Roma star z Volar a Terne čhave z Českého Krumlova). K poslechu a tanci dále zahrála romská kapela Mistrál z Volar. Každý taneční soubor předvedl čtyři tance, jeden soubor připravil i pěvecké vystoupení. Diváky zaujaly nejen tradiční romské čardáše, ale i taneční vystoupení na současnou moderní hudbu. . Opravdu celý sál pak roztleskaly velmi temperamentní tanečnice z Českého Krumlova. Přehlídky se zúčastnilo více jak 80 vystupujících, převážně z řad dětí, a více jak sto diváků.

Radniční list - říjen

            Dne 8. září odpoledne se konala na prachatickém náměstí benefiční akce na podporu pečovatelské služby v Prachaticích. Vystoupil zde padesátičlenný dechový orchestr, vystoupily mažoretky, byly připraveny hry pro děti, u stánku zdraví si bylo možno nechat změřit tlak či glykemii, o tuto možnost byl velký zájem, program byl doplněn i tombolou, všech 200 cen bylo výherních a všechny lístky do tomboly byly vyprodány. Výtěžek akce 10.046,- Kč bude věnován na úhradu nákladů pečovatelské služby v Prachaticích, konkrétně na nákup pohonných hmot pro auta pečovatelské služby.

Týden Charity v Jihočeském kraji

Týden Charity v Jihočeském kraji

V průběhu měsíců září a října 2012 se uskuteční v šesti městech Jihočeského kraje „Týden Charity“.