Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Pomoc slovensko – českému zdravotnímu středisku ve Rwandě

Pomoc slovensko – českému zdravotnímu středisku ve Rwandě

Využili jsme cesty do Rwandy (srpen 2012), abychom středisku Health Post of St. Clementine Anuarite v Bigugu dovezli a předali finanční pomoc, určenou především na nákup léků a zdravotního materiálu nebo na transport nemocných a raněných do nemocnice. Část peněz vyčlenila Diecézní charita Č. Budějovice na tento účel z letošní Tříkrálové sbírky, část přidala českobudějovická farnost Suché Vrbné. Celkem tak bylo možné předat částku téměř 3 tis. US dolarů.

Radniční list - srpen

Oblastní charita Vimperk poskytuje v Prachaticích pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v domácnostech. Někdy se setkáváme s nepochopením, jaký je rozdíl mezi oběma službami. Dovoluji si tedy vysvětlit, jaké činnosti obě služby zajišťují a čím se liší. Pečovatelská služba je služba sociální, zajišťuje dovoz oběda, pomoc při podávání jídla či pití, pomoc při hygieně, oblékání, při pohybu, pomoc s chodem domácnosti formou úklidu, praní prádla či nákupů, doprovod, dopravu apod.. Uživatel za tuto službu platí a je dotována ze strany státu i Města Prachatice.

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Radniční list - červenec

Již osmým rokem zajišťuje v Prachaticích pečovatelskou službu Oblastní charita Vimperk. Služba funguje v obou domech s pečovatelskou službou (na Skalce i v ul. SNP), v domácnostech občanů v Prachaticích i v okolních městských částech. Poskytujeme tzv. základní činnosti podle zákona o sociálních službách, jako je dovoz oběda, pomoc při podávání jídla či pití, pomoc při hygieně, oblékání, při pohybu, pomoc s chodem domácnosti formou úklidu, praní prádla či nákupů, doprovod apod..

Nechte si zkontrolovat svou paměť

Nechte si zkontrolovat svou paměť

Zdá se vám, že se vaše paměť zhoršuje s věkem příliš? Nechte si ji bezplatně vyšetřit a předcházejte tak závažnějším problémům. Více zde

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Pražský arcibiskup Dominik Duka převzal 18. února v Římě odznaky kardinálské hodnosti. V následném rozhovoru pro Českou televizi zmínil i Tříkrálovou sbírku a významnou českou pomoc Japonsku, které loni zasáhla vlna tsunami.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012 na Vimpersku

A je to tady. Tak jako každý rok proběhla ve dnech od 1. – 14. 1. 2012 Tříkrálová sbírka. Letošní počasí moc nenahrávalo obětavým koledníkům, kteří v dešti, mrazu, ale i v nepříjemném větru koledovali od chalupy k chalupě, od domu k domu. Dojemný pohled na Tři krále - Kašpara,  Melichara a Baltazara, kteří každému zazpívali klasické „My tři králové jdeme k Vám …“, nás určitě všechny dojal. Jejich jiskřičky v očích a nadšení pro koledu nás všechny zahřály u srdce. Důkazem vstřícnosti a ochoty přispět na dobrou věc je celkový výtěžek sbírky na Vimpersku: 138 077,- Kč

Oblastní charita Vimperk v roce 2011

Oblastní charita Vimperk byla v roce 2011 významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb na Vimpersku i Prachaticku.

Tříkrálová sbírka 2012

Od 1. do 14. ledna 2012 navštěvuje domácnosti na Vimpersku 19 skupinek tříkrálových koledníků.

Tříkrálovou sbírku organizuje celostátně Charita Česká republika, snaží touto sbírkou vzbudit zájem  široké veřejnosti o sociálně slabé, trpící lidi, umožňuje lidem podílet se alespoň symbolickou částkou na pomoci bližnímu v nouzi a získává tak finanční prostředky pro činnost všech charit.