Tříkrálová sbírka 2016

Opět se blíží termín Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Vimperk.  Sbírka bude probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2016. Po celou tuto dobu se budete moci potkat se skupinkami tří králů.

Celonárodní „Tříkrálovka“ s dlouholetou tradicí si i ve městě Vimperk a jeho širokém okolí vytvořila své příznivce. Lidé s nadějí očekávají Tři krále, aby si mohli opět po roce poslechnout „My Tři králové, jdeme k Vám“, rovněž čekají na požehnání do nového roku a symbolický nápis na dveře K+ M+ B.  

Jako předešlé roky budou koledníci vybaveni zapečetěnými kasičkami s logem charity, každou skupinu koledníků doprovází jeden vedoucí starší osmnácti let, který musí mít u sebe platný občanský průkaz či pas. S tímto dokladem koresponduje jeho osobní kartička, ta musí mimo jiné obsahovat číslo, které je shodné s číslem kasičky. Bez těchto dokladů a zapečetěné kasičky není možné, aby někdo vystupoval jako Tři králové a vybíral peníze.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude určena na dofinancování sociálních služeb Oblastní charity Vimperk, část výtěžku bude dle pravidel této sbírky zaslána také na další humanitární pomoc u nás či ve světě, např. v případě záplav či zemětřesení apod.

 

Za Oblastní charitu Vimperk koordinátorka TS, Jana Brabcová