Potravinová pomoc

je určena osobám, které se ocitli v hmotné nouzi. Potravinová pomoc je poskytována z humanitárního skladu Diecézní charity České Budějovice. Poskytujeme převážně mouku a těstoviny, popř. cukr, sušené mléko apod. dle nabídky humanitárního skladu.

Krizové řízení v českobudějovické diecézi – pomoc ze strany Oblastní charity Vimperk v případě mimořádných událostí:

  • uspořádání veřejné sbírky
  • zajištění přepravy osob, materiální pomoci
  • poskytnutí dopravního prostředku s řidičem
  • poskytnutí vyškolených zdravotnických pracovníků
  • zabezpečení dobrovolníků
  • zajištění duchovní pomoci postiženým
  • odborné poradenství
  • krizová intervence – pomoc prostřednictvím vyškolených sociálních pracovníků
  • provedení sociálního šetření v místě postižení