Jak můžete podpořit Oblastní charitu Vimperk?

Naše činnost je možná díky dobrovolným příspěvkům dárců. Bez této pomoci bychom nemohli pomáhat ani rozvíjet naše služby.  

Zapojit se můžete mnoha způsoby:

Podpořit naši činnost můžete:

  • formou finančního daru
  • formou materiálního daru
  • dobrovolnou prací
  • šířením informací o naší činnosti

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme.