A máme spočítáno

Všem dárcům moc DĚKUJEME!!!

12417967_1661199577463188_4451883908332577398_n

Taxík Maxík

Město Prachatice a Oblastní charita Vimperk prostřednictvím pečovatelské služby v Prachaticích od ledna 2016 zajišťuje přepravní službu Taxík Maxík.

Služba je určena k přepravě seniorů a osob s postižením k lékaři nebo na úřad.

Senior-Tax-k-Max-k.pdf 457.1 KB

Koledníčci v akci

  

6875_1091521237544774_7528683708995170275_n 12400501_1658017757781370_6049214116588375374_n

Oblastní charita Vimperk již tradičně vysílá do rodin a domovů své koledníčky, s přáním všeho dobréh

10906532_1537548063161674_4319363219372215578_n 1426178_1657473177835828_1161695277672868613_n

1618633_1657474187835727_8596657093106654118_n

Žehnání koledníkům

Dne 30. 12. 2015 bylo v kostele Navštívení panny Marie ve Vimperku uděleno požehnání koledníčkům TS 2016.

10344_1657478644501948_3971027687300792775_n 12417957_1657478514501961_449608132202628567_n

12472245_1657478607835285_6947976115806565919_n 936578_1657478517835294_5310266367176615319_n

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Salon krásy

Po modní přehlídce jsme opět překvapily ženy v našem domově další zajímavou akcí, uspořádali jsme pro ně salón krásy. Ženy se chtějí líbit v každém věku a to, že je žena nemocná a potřebuje péči v domově pro seniory, neznamená, že jí to nemůže také slušet a že nemůže prožívat hezké chvíle, kdy se užije ještě nějakou parádu. Kdo měl zájem, mohl se nechat hezky učesat, nalíčit, obléci, upravit si nehty. Zajímavé byly proměny „před a „po“, o čemž svědčí fotografie.

Setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk s jáhnem J. Filipem na téma poslání charity

29. 5. 2015 se v kapli Domu klidného stáří Pravětín sešli zaměstnanci Oblastní charity Vimperk s jáhnem Jaroslavem Filipem. Hlavním tématem setkání bylo poslání charity jako církevní organizace a úloha charitního pracovníka. Jáhen Jaroslav Filip nám přiblížil činnost charity v dějinách, připomněli jsme si i myšlenky z nedávného kázání papeže Františka na toto téma. Každý měl možnost vyjádřit, jak on cítí své poslání v charitě. Ke ztišení a zamyšlení nás vedly i úryvky z knih Anthonyho de Mella.

Příští setkání by se mělo uskutečnit v září, zaměstnanci projevili zájem o náročné, ale pro nás velmi důležité téma – doprovázení umírajících.

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Zapojení charity v rámci Noci kostelů 2015 ve Vimperku

            Oblastní charita Vimperk se aktivně podílela na letošní Noci kostelů 2015 v Vimperku v pátek 29. května. Již pár dní předem jsme se s místní farností Vimperk domluvili na aktivním zapojení se do jejího programu. Spolupráce s farou a naší organizací je na dobré úrovni, a tak nebyl problém se dohodnout a domluvit na organizačních věcech. Oboustranně jsme si vyšli vstříc.

            Náš vstup měl být zahájen v 19:30 hodin digitální projekcí. V 19:00 hodin za zpěvu chrámového sboru jsme se chopili přípravy a instalace potřebné techniky, abychom mohli v určený čas začít a nerušili tak plán programu.

            Začátkem dané hodiny nás uvítal a představil pan jáhen Jaroslav Filip a tím jsme mohli celou naší prezentaci začít. Měli jsme připravenou půlhodinovou projekci doplněnou slovem ředitelky Oblastní charity Vimperk Mgr. Dany Markové o službách a poslání místní charity. Připravená prezentace a odborná slova přítomné zaujala, někteří posluchači se zajímali zejména o domov pro seniory v Pravětíně. 

            Plánovaná půlhodinka se protáhla, došlo i na slova chvály, což bylo pro nás největší odměnou. Zájem o naši charitu nám udělal opravdu radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce, kterou jsou služby těm nejpotřebnějším.

           

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

ROCKOVÁ KAPELA LABYRINT PRO PRAVĚTÍN

Oblastní charita Vimperk, pořádá dne 18. 7. 2015 od 20:00 hodin ROCKOVOU ZÁBAVU. Jedná se o benefiční projekt, podporovaný NADACÍ DIVOKÉ HUSY, který navýší výtěžek z celé akce. Pro tuto zábavu jsme vybrali přírodní parket ve Zdíkově, který zná každý pod názvem OSTROV.

Celá akce začíná ve 20:00 hodin a hrát na ní bude místní známá kapela Labyrint, v roli předkapely se představí dívčí kapela BARAKUDY a jako host přijede zpestřit a obohatit kulturní zážitek bubenická sestava WILD STICK z Českých Budějovic se svou bubenickou show.

Vybraný výtěžek, který bude NADACÍ DIVOKÉ HUSY zdvojnásoben, bude použit na vybavení jídelny a pořízení nového kotle v Domě klidného stáří v Pravětíně.

V tuto dobu již začínají přípravy, aby vše proběhlo tak, jak má, a budeme doufat, že nám i počasí pomůže k velké návštěvnosti.

Předprodej vstupenek bude zahájen 25. 5. 2015 v cestovní kanceláři Kohout ve Vimperku.

Oblastní charita Vimperk Vás všechny na tuto akci zve a přeje kulturní zážitek, který bude stát za to.  

                                                            

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová