Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2014

V sobotu 8. 2. 2014 proběhlo v MěKS Vimperk poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2014. Pozváni byli všichni koledníci společně se svými vedoucími.

Nejprve koledníky a jejich vedoucí přivítala paní Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk, po té koledníkům poděkoval pan Mgr. Michal Pulec. Poděkování koledníkům se zúčastnil i jáhen Jaroslav Filip, který každý rok zajišťuje posvěcení kříd a modlitbu za koledníky v kapli Domova klidného stáří Pravětín. Po uvítání koledníků si každý z účastníků mohl pochutnat na připraveném občerstvení. Sobotní odpoledne se neslo ve výtvarném duchu, vzhledem k tomu, že děti jsou tvořivé a mají bujnou fantazii, mohly si vyrobit podle připravených vzorů zvonek z květináče ozdobený ubrouskovou technikou. Dále si měly možnost vyrobit hrneček a pomalovat ho, ale také si mohly vyrobit barevnou sovu z papíru. Vzhledem k tomu, že do výroby dekorací se pustili i dospělí, můžeme říci, že program se líbil koledníkům i jejich vedoucím. Po vyrobení dekoračních předmětů, které si  každý mohl odnést domů, jsme přistoupili k dalšímu programu. Tím bylo shlédnutí pohádky Na vlásku, která se snad všem zúčastněným líbila a dopomohla tak ještě více k pohodovému odpoledni, které se neslo v duchu dobré pohody a přátelství.   

Ještě jednou touto cestou děkujeme všem obětavým koledníkům, vedoucím a štědrým dárcům, kteří podpořili dobrou věc a pomohli tak seniorům v Domově klidného stáří Pravětín.

Alena Škopková DiS., Jana Brabcová

koordinátorky TS 2014

Výsledek Tříkrálové sbírky 2014

Celkem 93 765,- Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky 2014. Ani jsme se nenadáli a už máme sečteno a podtrženo. V úterý v odpoledních hodinách jsme mohli zaslat částku výtěžku, kterou naši koledníci vykoledovali, na účet Charity České republiky. Zároveň jsme mohli říci, že i v letošním roce byli všichni dárci, kterým je pomáhat tak vlastní, štědří, a to často i přes nepříznivou ekonomickou situaci.

Našli se i tací, kteří nám darovali do kasičky celé dva tisíce korun, ale nejen jim patří díky. Upřímně děkujeme i těm, kteří mnohdy sami nemají dostatek peněz a vhodí částku ze svých skromných úspor. Mnozí na nás čekali a měli slzy v očích, když jsme přišli, protože si mysleli, že jejich dům nenavštívíme.

Díky samozřejmě také patří obětavým koledníkům, hlavně těm, kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro věci dokáží odepřít něco ze svého volného času a obchází domy s Tříkrálovou koledou.

Vykoledovaná částka putuje dále do Charity České republiky, kde se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa.

Abychom mohli zvyšovat kvalitu našeho zařízení, prostředky, které se vybrali, budou použity na zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty Domova klidného stáří Pravětín.

Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkujeme a těšíme se opět na vás při  příští Tříkrálové sbírce.            

Tímto zároveň prosíme nové zájemce, kteří by měli chuť nám pomoci příští rok, aby nás kontaktovali na tel. 733 220 649.

 

 Alena Škopková, DiS., Jana Brabcová

koordinátorky TS 2014

Projekt Aktivně ve stáří pečovatelské služby

V rámci pečovatelské služby Oblastní charita Vimperk realizuje projekt Aktivně ve stáří. V prvním pololetí r. 2013 jsme zajistili zajímavé aktivizační činnosti pro klienty pečovatelské služby:

  • Hudební vystoupení „Vzpomínky na Karla Hašlera“ v podání Karla Šedivého
  • Výroba velikonoční výzdoby s paní Zuzanou Macorlíkovou
  • Příjemné posezení  a předčítání s paní Mgr. Hanou Tesařovou „Literární kavárnička“
  • Procházka filmovou a televizní hudbou s panem  Šimonem Pečenkou „ Filmové písničky“
  • Sváteční odpoledne „společně s MO Svazu tělesně postižených Prachatice „Den matek“
  • Výlet na výstavu lilií na zámek Kratochvíle a výlet do Hoslovického mlýna

Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk v roce 2013

Oblastní charita Vimperk poskytuje pečovatelskou službu seniorům v domácnostech i v domech s pečovatelskou službou. V současné době je tato služba dostupná na rozsáhlém území bývalého prachatického okresu (Vimpersko, Prachatice, Volary, Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, Bohumilice, Lčovice, Zálezly, Sv. Maří, Vacov, Nicov, Nové Hutě, Buk, Žárovná, Kosmo). Jedná se o službu, která může v mnohém usnadnit život seniorům či mladším nemocným osobám, a to pomocí v domácnosti (s úklidem, nákupy, s praním  a žehlením prádla). Pečovatelky mohou klientům pomáhat také při hygieně, při oblékání, při přemisťování, zajišťují dovoz oběda nebo mohou pomoci s jednoduchou přípravou jídla v domácnosti. Vimperská charita zajišťuje i velmi potřebnou službu jako je doprovod a dovoz člověka k lékaři, na úřad či na nákup. Pečovatelky se snaží, aby senioři či mladší osoby s nějakým omezením mohli nadále žít doma, aby jim přišla pomoci pečovatelka s tím, co sami nezvládnou, ale aby nemuseli opustit domov, kde se cítí nejlépe. Pečovatelka za nimi může přijít i několikrát denně. Velkou výhodou přímo v Prachaticích je dokonce pohotovost pečovatelské služby prostřednictvím telefonu i v noci. Může se stát, že se člověk dostane do nepříznivé situace právě v noci – upadne nebo potřebuje pomoci nečekaně s hygienou. Někdy totiž jen nedostupnost sociální služby v noci nutí člověka přestěhovat se ze své domácnosti do domova pro seniory.

V roce 2013 bude zajištěna dostupnost a kvalita služby díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí, díky příspěvkům a dotacím výše uvedených měst a obcí  a také díky grantu Jihočeského kraje v rámci programu Podpora terénních sociálních služeb.

Mgr. Dana Marková, ředitelka OCH Vimperk

Spuštění webu Charity Kaplice

Charita Kaplice spustila nové webové stránky. Na webu naleznete informace o akcích, činnosti, popis služeb a projektů. Webové stránky Charity Kaplice naleznete zde.

Sbírka na povodně v DCH Č. Budějovice

Diecézní charita České Budějovice vyhlásila materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi zasažené povodněmi.  Více informací zde

 

Nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty v Č. Budějovicích

Diecézní charita Č.Budějovice spustila nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty. Na webu naleznete informace pro cizince, informace o činnosti poradny, vzdělávání cizinců, ....atd.

více naleznet na www.cizincicb.charita.cz

 

V českobudějovické diecézi skončila Tříkrálová sbírka rekordem

V českobudějovické diecézi letošní výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhnul rekordní částky 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském roce. Děkujeme dárcům, koledníkům za podporu a v příštím roce zase naviděnou.  Více…

Duchovní cvičení 8-10.11. 2012

Ve dnech 8.-10.11 se setkali zaměstnanci, dobrovolníci všech charit českobudějovické diecéze na duchovních cvičeních na Svaté Hoře u Příbrami pod vedením biskupského vikáře biskupa Pavla Posáda.

Pozvánka na pracovní setkání v rámci "Týdne seniorů"

POZVÁNKA