Oblastní charita Vimperk

Oblastní charita Vimperk je součástí římskokatolické církve, je poskytovatelem sociálních a jiných doprovodných služeb, dále je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení domácí péče. Naším posláním je poskytovat pomoc lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost.

 

Činnost Oblastní charity Vimperk: