Dům klidného stáří Pravětín

Kontakt: +420 731 402 993

Poslání

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Chceme  umožnit takto znevýhodněným lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a rozvíjení sociálních kontaktů. 

 

Zařízení poskytuje tyto služby:

 • ubytování (v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích)
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):

 • senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny
 • přijímáme seniory se zdravotním postižením:
           • tělesným
           • smyslovým
           • duševním
           • mentálním

Okruh osob, kterým služba určena není:

 • osoby, které nemají sníženou soběstačnost z důvodu věku
 • osoby, jejichž situace nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoby trpící akutní infekční nemocí
 • osoby, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
 • osoby vyžadující nepřetržitou 24 hodinovou osobní asistenci 

Domov se nachází v malé obci Pravětín u Vimperka uprostřed krásné šumavské přírody. Služby našeho domova jsou vhodné pro seniory, kteří uvítají klidné prostředí stranou města, v okolí domova je možné spatřit pasoucí se koně, daňky či srnky. Další předností našeho domova je malá kapacita – pouze 36 lůžek, takže se obyvatelé navzájem i s pečujícím personálem dobře znají. Nejeden náš obyvatel se zde cítí téměř jako doma, svědčí o tom slova jedné paní, která už bohužel není mezi námi a která to vyjádřila slovy:

„Když se vracím z pobytu z nemocnice, říkám si, konečně zase jedu domů, za těmi mými holčičkami.“ Marie M.

Fotografie z domova

Formulář žádosti o umístění ke stažení (dokument pdf)

Domácí řád (dokument pdf)

Projekt je realizován díky dotaci MPSV a Jihočeského kraje