Projekt Naděje

Tel kontakt: 731 402 993

Obsah projektu:

Podpora péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením (home care) Oblastní charity Vimperk, která je zaměřena na zmírnění utrpení a zachování kvality života pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí a umírajících. Pracovnice podporují individuálně pacienta, aktivně mu naslouchají, poskytují mu duševní podporu, pomáhají mu překonat pocity úzkosti, strachu, samoty, beznaděje, křivdy či zoufalství, které vždy doprovázejí nevyléčitelně nemocného a umírajícího. Pracovnice radí, jak řešit individuální obtíže a potřeby, jak získat potřebné kompenzační pomůcky, inkontinenční. pomůcky, jak upravit prostředí v domácnosti, kde je o nemocného a umírajícího pečováno, zajistí v případě potřeby okamžité vyzvednutí tišících léků z lékárny. Pomoc a rada je poskytována i osobám zajišťujícím sdílenou péči. Podpora nemocného a umírajícího i jeho rodiny je vždy individuální a v každé rodině odlišná.

Cíl projektu:

Zajistit kvalitní péči a podporu nevyléčitelně nemocným a umírajícím, doprovodit důstojně nemocné a umírající poslední fází života a závěrem života, věnovat jim potřebný čas, ulehčit jim v nejtěžších chvílích po stránce fyzické, psychické i duchovní (pokud si to přejí). Dalším cílem je také podpora a edukace pečujících osob a příbuzných ve vlastním sociálním prostředí, aby bylo co nejvíce eliminováno rozhodnutí zemřít v anonymním prostředí lůžkového zdravotnického zařízení. Cílem projektu je podpořit osoby pečující o nevyléčitelně nemocné či umírající, snažíme se eliminovat vyčerpanost pečujících osob, což je negativní jev, který znemožňuje umírajícím setrvat ve vlastním prostředí, kde se ctí nejlépe. Podporujeme pečující osoby a rodinné příslušníky, aby se nebáli projevů umírání, které mnohdy v současném materiálním světe tyto rodiny vidí poprvé. V rámci projektu žádáme rovněž prostředky na zkvalitnění stávajícího vybavení zejména u nevyléčitelně nemocných a umírajících, u kterých je potřebné odsávání hlenů (pravidelně či nepravidelně), vzhledem k současným zkušenostem bychom potřebovali doplnit vybavení k poskytované infuzní léčbě nákupem dalších 2 infuzních stojanů. Toto materiálně technické vybavení nám umožní poskytovat dostatečnou podporu a pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím.

 

Projekt je realizován díky grantu Jihočeského kraje (dotační program: Podpora a zkvalitnění zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných, opatření: Podpora péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním prostředí.