Projekt v pečovatelské službě Oblastní charity Vimperk v roce 2013:

„Zajištění kvality a dostupnosti pečovatelské služby OCH Vimperk s ohledem na individuální potřeby uživatelů“

Pečovatelská služba OCH Vimperk zajišťuje terénní služby občanům se sníženou soběstačností ve Vimperku, ve Zdíkově, ve Stachách, ve Vacově, v Nicově, ve Sv. Maří, v Buku, v Šumavských Hošticích, v Nových Hutích, v Zálezlech, ve Lčovicích, v Bohumilicích, ve Čkyni, ve Volarech, v Prachaticích a v příslušných spádových oblastech těchto obcí. Zajišťujeme činnosti dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zajišťujeme tyto služby i v obtížně dostupných oblastech, v některých těchto obcích je udržení této terénní služby ohroženo z důvodu nedostatku finančních prostředků a není zde dostupná žádná jiná terénní služba. Jedná se zejména o Stašsko, dále o město Prachatice, kde je ohroženo udržení potřebné kapacity služby.

Smyslem projektu je umožnit osobám se sníženou soběstačností žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zabezpečit uspokojení jejich nejdůležitějších životních potřeb a snížit tak tlak na zvýšení kapacit pobytových zařízení. Cílem projektu je dále zlepšení dostupnosti a zajištění kvality a dostatečné kapacity služby.

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 z grantu Jihočeského kraje v rámci grantového programu Podpora terénních sociálních služeb