Projekt v pečovatelské službě Oblastní charity Vimperk v roce 2014:

"Zajištění kvality a dostupnosti pečovatelské služby OCH Vimperk"

 Cílem projektu bylo umožnit osobám se sníženou soběstačností žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zabezpečit uspokojení jejich nejdůležitějších životních potřeb a předejít tak umístění do pobytového zařízení, které je vždy pro člověka nevítanou a náročnou změnou. Cílem projektu bylo také zlepšení dostupnosti a zajištění kvality a dostatečné kapacity služby. Cíl projektu byl splněn.

Projekt je realizován od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 z grantu Jihočeského kraje v rámci grantového programu Podpora terénních sociálních služeb.