Projekt Aktivně ve stáří

Projekt navazuje na registrovanou sociální službu (pečovatelská služba). Cílovou skupinou jsou senioři, kterým je poskytována pečovatelská služba. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které umožňují seniorům, zejména osobám se sníženou soběstačností, zapojovat se do společenství dalších seniorů s cílem předcházet izolaci těchto osob, udržovat a rozvíjet tělesnou kondici těchto osob. Senioři se již dlouhodobě do aktivit projektu zapojují, oceňují pestrou nabídku činností, které jim pomáhají aktivněji trávit volný čas a udržovat a rozvíjet své schopnosti.

Realizované aktivity:

  1. kondiční aktivity
  2. výtvarné dílny
  3. besedy na zajímavá témata

 

Den

 

Měsíc

 

Aktivita

týdně

kondiční cvičení pro seniory s pomocí rehabilitačních pomůcek, míčů, balančních pomůcek, posilovačů prstů, gelových kroužků, rotopedu (Prachatice)

22

1

Písničkář Karel Hašler - další pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi (Prachatice)

4

2

Cvičení rukou (Prachatice)

26

3

Velikonoce – posezení spojené s výrobou dekoračních předmětů (Prachatice)

23

4

František Vojík – hudební vystoupení, hra na klavír a zpěv (Prachatice)

12

5

Den matek – oslava spojená s občerstvením, programem a hudbou (Prachatice)

20

5

Výtvarná dílna - saténování skla – technika zdobení skla a výroba drobných předmětů (Čkyně)

28

5

Výtvarná dílna - malování triček (Prachatice)

3

6

Promítání s cestovatelem p. Hoškem (Čkyně)

28

7

Výtvarná dílna – výroba módních doplňků – šperků, zdobení šátků (Prachatice)

26

8

Opékání u táboráku (Čkyně)

27

8

Fotogalerie ze života seniorů – příjemné posezení u fotografií a vzpomínání na naše akce za poslední rok v Prachaticích

4

12

Adventní setkání – Vacov

8

12

Adventní setkání – Prachatice DPS Skalka

9

12

Adventní setkání – Prachatice DPS SNP

15

12

Adventní setkání – Čkyně, promítání s p. Hoškem

Aktivity roku 2016:

  •  „ Máte  rádi Hašlerky?“ – další pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi – posluchači si zazpívají „hašlerky“, ale také ochutnají slavné bonbóny. – 21. 1. 2016 v DPS Skalka, Prachatice
  •  „(Ne) Bezpečný věk“ – přednáška s tiskovou mluvčí Policie České republiky a zástupcem Dopravního inspektorátu ÚO Prachatice – 2. 3. 2016 v DPS Skalka, Prachatice
  •  „Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené s výrobou dekoračních předmětů na stůl, do oken, nebo na dveře – 16. 3. 2016 v DPS Čkyně
  •  „Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené s výrobou dekoračních předmětů – 22. 3. 2016 v DPS Skalka, Prachatice
  •  Psychoterapie „Oslava mateřství“ – setkání s Mgr. Květou Kadlecovou v rámci spolupráce s Svazu tělesně postižených v ČR z.s. Místní organizace Prachatice a domy s pečovatelskou službou v Prachaticích – 10. 5. 2016 v DPS Skalka Prachatice
  •  „Den matek“ – oslava spojená občerstvením a programem dětí z mateřské školky, které zazpívají, přednesou pár básniček a zatančí. Oslava se koná v rámci spolupráce s Svazu tělesně postižených v ČR z.s. Místní organizace Prachatice a domy s pečovatelskou službou v Prachaticích – 10. 5. 2016 v DPS Skalka Prachatice
  •  „Výroba drobných dárků“ – předprázdninové  posezení v rámci výtvarné dílny s paní Zuzkou a Jitkou a výroba drobných upomínkových předmětů – 28. 6. 2016 v DPS Skalka, Prachatice

Projekt Aktivně ve stáří Oblastní charity Vimperk je financován do roku 2015 z grantů Jihočeského kraje.