Oblastní charita Vimperk

 

Název služby:              Nexus

Druh služby:                krizová pomoc

/dle § 60 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách/

Kontakt: Krátká 125, Vimperk (1. patro), 732 122 071, 739 739 886

 

Provozní doba krizové pomoci:

pondělí:          14:00 – 16:00 (terénní forma)

úterý:            14:00 – 16:00 (ambulantně)

středa:           14:00 – 16:00 (terénní forma)

čtvrtek:          14:00 – 16:00 (ambulantně)

 

Od pondělí do pátku 16:00 – 18:00 hod. – jen pro objednané!

 

Poslání

Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v takové krizové situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví nebo i životě. Služby poskytujeme ambulantně i terénní formou přímo ve vlastním domácím prostředí, obracet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.)

Poskytujeme tyto služby:

sociálně terapeutické činnosti

 • krizová intervence
 • další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu

pomoc při uplatňování práv, oprávněnách zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

     

Cíl služby:

 • pomoci osobám v krizi najít řešení jejich nepříznivé situace do té míry, aby bylo odvráceno nebzpečí ohrožení života či zdraví,
 • pomoci osobám v krizi využít při řešení jejich situaci v co největší míře jejich vlastních sil a schopností

Cílová skupina

 • osoby v krizi, která je ohrožuje na zdraví či životě:
 • osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné, po těžkém úrazu
 • osoby, jejichž blízký je nevyléčitelně nemocný
 • osoby, které utrpěly ztrátu blízkého člověka
 • oběti násilí
 • oběti šikany (ve škole, na pracovišti, v rodině)
 • osoby, jež ztratily smysl života, chuť žít
 • osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci finanční, neví, jak dál
 • osoby, které se cítí osamělé, opuštěné
 • osoby, které se ocitly bez domova

Místo realizace služby

            Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pronajatém prostoru v ul. Krátká, čp.125 ve Vimperku.

Čas poskytování služby

pondělí:         14:00 – 16:00 (terénní forma)

úterý:             14:00 – 16:00 (ambulantně)

středa:           14:00 – 16:00 (terénní forma)

čtvrtek:           14:00 – 16:00 (ambulantně)

Ve výjimečných situacích lze po vzájemné dohodě s uživatelem poskytnout službu i mimo tuto dobu.

Služba je poskytována bez úhrady uživatele.

Projekt je realizován díky dotaci Jihočeského kraje a města Vimperk.