Romský taneční soubor

Oblastní charita Vimperk zajišťuje činnost 2 romských tanečních souborů:

  • romského tanečního souboru Čhave Devlestar (česky Boží děti) ve Vimperku
  • romského tanečního souboru Roma star ve Volarech do roku 2015

Díky činnosti souboru se udržují romské tradice, děti se seznamují s romským folklorem a prostřednictvím veřejných vystoupení poznává romský folklor a romskou kulturu i veřejnost. Romští občané se tak výrazně zapojují do kulturního života.

Soubor se schází minimálně jedenkrát týdně na zkouškách, s organizací zkoušek a jednotlivých akcí pomáhají samotní Romové.

Činnost souborů do roku 2015 financována z dotace ministerstva kultury.

Do roku 2017 projekt Čhave Devlestar realizován díky dotaci ministerstva kultury. 

Od roku 2018 projekt ukončen.