Služba pro rodiny s dětmi

Kontakty: 732 122 071,  739 739 886, 731 619 805

Čas poskytování služby

pondělí:            7:30 – 11:30 (z toho 9:00 – 11:30 – terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

úterý:              7:30 – 11:30 (terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

středa:             7:30 – 11:30 (z toho 9:00 – 11:30 – terénní forma)

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:30 – 19:00)

čtvrtek:           7:30 – 11:30 (terénní forma)

                   12:00 – 16:00 (terénní forma), (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

pátek:              7:30 – 11:30

12:00 – 16:00 (jen pro předem objednané 16:00 – 19:00)

 

 

Poslání služby:

Naším posláním je pomáhat rodinám s dětmi v krizové sociální situaci, kterou nedokáží rodiče sami překonat a která je dlouhodobě pro dítě nepříznivá. Poskytujeme podporu či pomoc rodinám zejména při problémech s péčí o dítě, s výchovou a vzděláním dítěte, s vedením domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky. Pomáháme rodinám s dětmi při uplatňování jejich práv, při vyřizování běžných záležitostí, při sociálním začleňování. Formou sociálně terapeutických činností pomáháme řešit neshody v rodině, pomáháme jednotlivým členům rodiny osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti, které jim umožní řešit svou nepříznivou situaci vlastními silami.

Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, služby poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.

Cíle služby:

 • všestranný rozvoj dítěte v rodině, která se dlouhodobě ocitla v nepříznivé sociální situaci
 • posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti
 • řádná péče o dítě, výchova i vzdělávání dítěte
 • správné vedení a udržování domácnosti včetně hospodaření s financemi
 • začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
 • zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, dosažení nejvyšší možné odborné kvalifikace
 • vedení řádného způsobu života, prevence negativních společenských jevů, které ohrožují vývoj dítěte
 • fungující rodina plnící své základní funkce
 • zajištění lékařské péče u dětí (zdravotní pojištění, preventivní prohlídky dětí ...)

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat a která ohrožuje vývoj dítěte (dětí) v rodině
 • rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem negativních jevů (narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a závislost na dávkách státní sociální podpory …)
 • rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování při výchově dítěte
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování udržování domácnosti a při vedení hospodaření
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (vedení k řádnému způsobu života)
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování (nácvik sociálních kompetencí nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech, na školách)
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností dítěte)
 • podpora v oblasti vzdělávání dětí (zajištění vhodných podmínek pro vzdělávání, podpora před vstupem dítěte do školy, pomoc při neprospěchu dítěte ve škole, pomoc v případě nevhodného chování dítěte, příprava dětí do školy, doučování dětí)
 • podpora vhodných volnočasových aktivit dětí, rodin s dětmi

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod do školy, k lékaři, na úřady …

sociálně terapeutické činnosti

 • vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a schopností

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s vlastní korespondencí adresované úřadům, institucím

Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:

 • doprava rodičů za účelem vyřizování běžných záležitostí, které je nutno vyřídit mimo Vimperk a není možné využít veřejnou dopravu
 • tisk, kopírování dokumentů

Fotogalerie Služby pro rodiny s dětmi

Zdroje financování:

Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009:

MPSV

Město Vimperk

Úřad vlády pro záležitosti romské komunity

Ministerstvo kultury ČR

Jihočeský kraj

Sbírky, dary

Od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2012 byl projekt financován z těchto zdrojů:

  

Evropský sociální fond prostřednictvím státního rozpočtu ČR v rámci individuálního projektu Jihočeského kraje,

Evropská unie

Evropský sociální fond

Operační program Zaměstnanost

Úřad vlády pro záležitosti romské komunity

Město Vimperk

Ministerstvo kultury ČR

Sbírky, dary

Od 1. 7. 2011 je projekt financován z těchto zdrojů:

MPSV

Rada vlády ČR

Jihočeský kraj

Město Vimperk

Ministerstvo kultury ČR

Sbírky, dary

V roce 2014:

Jihočeský kraj

město Vimperk

služby pro rodiny s dětmi v evidenci odboru sociálněprávní ochrany dětí byly podpořeny Jihočeským krajem z grantového programu Podpora rodinné politiky – podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

V roce 2015:

Jihočeský kraj

město Vimperk

V roce 2016:

Jihočeský kraj do 31. 3. 2016

město Vimperk 

od 1. 4. 2016 

 OPZ_barevne