Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Připravujeme si adventní věnce.

  

V Pravětíně jsme pekli s klienty perníčky.

  

Poděkování

Vážená paní ředitelko,

dovolte mi, abych vyjádřila poděkování za služby, kterých využívá moje maminka Růžena Strnadová. Ošetřovatelskou péči jí poskytují zdravotní sestry nejenom s odbornou kvalifikací, ale zároveň milé, laskavé, ochotné, s vysoce lidským přístupem ke svým klientům. Chválím také zavážku obědů,  jejich kvalita se v poslední době mimořádně zlepšila.
Strava je nejenom chutná , ale i rozmanitá.

Děkujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí  a dalších spokojených klientů.


Mgr. Jitka Hyrmanová s maminkou

Poděkování

  

Posezení a přednáška o Vimperku

Pečovatelská služba Vimperk uskutečnila dne 27. 9. 2017 v „Komunitním centru pro seniory a spolky“ ve Sklářské 399, Vimperk pro naše klienty a vimperské seniory příjemné posezení spojené s přednáškou o Vimperku s panem Mgr. Romanem Hajníkem. Pro velký úspěch připravujeme další pokračování a zajímavý pohled na dějiny města Vimperk.

Dana Vidlášová

vedoucí pečovatelské služby

  

Oblastní charita Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka Služby pro rodiny

Benefiční běh městem - Vimperk 2017

Dne 12. září jsme organizovali ve spolupráci se Ski klubem Šumava již IV. ročník benefičního běhu městem. Zúčastnilo se 121 osob, výtěžek činí 8.450,- Kč. Finanční prostředky budou využity na podporu sociálních služeb ve Vimperku. Nejstarší účastnice oslaví 90 let :-)

Děkujeme všem za účast a podporu akce :-)

  

  

Houbařská sezona vrcholí

Využili jsme houbařské sezony a připravily jsme si společně v domově oblíbená jídla z hub :-)

  

  

Charita ČR obdržela Cenu evropského občana

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získaly letos za Českou republiku organizace Charita ČR a mobilní hospic Strom života. Při slavnostním setkání v Evropském domě v Praze 18. září převzal ocenění generální sekretář Charity ČR Jakub Líčka.

 

Benefiční běh městem - Vimperk 2017

 

Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci s Fischer Ski klubem Šumava Vimperk dne 12. 9. 2017 čtvrtý ročník akce Benefiční běh - Vimperk 2017.

Díky této spolupráci můžeme opět uspořádat další ročník Benefičního běhu. Běhu, který je určen pro všechny věkové kategorie, pro sportovce i nesportovce, chodce, rodiče s kočárky i pro vozíčkáře. Každý, kdo přijde podpořit tuto akci, si zde tu svou trať a svůj styl vybere.

Jednotné startovné každého účastníka (50,- Kč) bude věnováno na dofinancování sociálních služeb Oblastní charity Vimperk. Na závěr si každý „závodník“ odnese pamětní list, který bude připomínat, že i „sportem mohu pomoci“.  

Start účastníků proběhne tradičně v  18:00 hodin ve Vimperku na dopravním hřišti u základní školy TGM v parku, Pražská 167. Přihlášky do závodu budou probíhat od 16:00 hodin na místě.

Opět všechny zveme na tento benefiční běh, abychom i nadále mohli pomáhat tam, kde je to potřeba.

                                                Za Oblastní charitu Vimperk,

koordinátor benefičního běhu,

Jana Brabcová