Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Růžičkový ples

 

 

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ VLÁDI HOŠKA

Oblastní charita Vimperk si dovoluje pozvat všechny příznivce fotografií a osobitého vyprávění Vládi Hoška na příjemné posezení v jeho společnosti -  tentokrát na téma Šumava poetická a Nepál.

Místo: Vimperk
Termín: 26. 11. 2014, 19:00 — 26. 11. 2014, 19:01

Bezpečná domácnost

Zveme Vás v rámci prevence kriminality na přednášku s Ing. Ivo Novotným, ředitelem městské policie Prachatice.
Místo: Prachatice
Termín: 31. 10. 2014, 10:00 — 31. 10. 2014, 15:00

Pohybová terapie -  procvičování rukou

V Prachaticích v Domě s pečovatelskou službou Skalka proběhla pohybová terapie - procvičování rukou

Vlastnoruční výroba růží z listí

V pečovatelské službě se v průběhu října uskutečnilo několik zajímavých akcí. V DPS Čkyně proběhlo příjemné odpolední posezení s vlastnoruční výrobou růží z listí.

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

Pojďte si zaběhat

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

 

Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s Gymnáziem a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava uspořádala dne 9. 9. Benefiční běh městem Vimperk 2014. Celé sportovní odpoledne se neslo v poklidném duchu. Nadšení a závodní atmosféra se nesla po celém hřišti.

Závodníci a všichni přítomní i ti, kteří přispěli, aniž by vyběhli na trať, si celé odpoledne užili. Jistě k tomu dopomohlo i počasí, které nám všem vyšlo vstříc a ukázalo, že v tomto deštivém období sluníčko ještě umí svítit.

Výtěžek, kvůli kterému se tato dobročinná akce konala, bude použit na krizovou pomoc NEXUS, Vyšplhal se na 6 241,- Kč. Krizová pomoc NEXUS je určena lidem, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo na životě (například, obětem násilí, šikany, osobám se sebevražednými sklony, krize při ztrátě partnera, dítěte … Na startovní čáru se postavilo rovných 80 závodníků a mnoho dalších přispělo bez účasti na startu.

Za organizaci na závodech patří velký dík právě realizačnímu týmu Ski klubu Šumava. Díky němuž proběhlo po sportovní stránce vše na profesionální úrovni.

Další díky patří firmě SAS TRADING CZ, s.r.o., za tisk plakátů, Janu Viennerovi, za tisk pamětních listů, městu Vimperk, MěKS Vimperk. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tohoto běhu zúčastnili, ať už jako závodníci či diváci a finančně tak tuto akci podpořili.

Dnes už je skoro jistě, že z vydařeného nultého ročníku se stane ročník první, druhý, třetí … Budeme doufat, že touto formou pojatá pomoc se stane tradicí.

                                                                      Jana Brabcová,
pracovník PR Oblastní charity Vimperk


Benefiční běh městem Vimperk 2014

Pojďte si zaběhat

 Benefiční běh městem Vimperk 2014

Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci s Gymnáziem a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava dne 9. 9. 2014 Benefiční běh městem Vimperk 2014. Start účastníků proběhne v  18:00 hodin na dopravním hřišti u základní školy TGM v parku, Pražská 167 ve Vimperku. Před samotným startem od 17:00 hodin proběhne prezence závodníků. Na Ty, kteří se vydají na start, čekají následující tratě (každý si bude moci vybrat podle svých sil a možností):

Místo: Vimperk
Termín: 9. 9. 2014, 18:00 — 9. 9. 2014, 18:01

Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

V Domově klidného stáří v Pravětíně se konala v pátek 30. května pouť při příležitosti svátku sv. Zdislavy, která je patronkou domova.

Pouť byla zahájena tradičně Mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Michal Pulec. Následoval slavnostní oběd a po něm hezký program. Nejprve se uskutečnilo klidné a příjemné posezení obyvatel s panem farářem, s panem jáhnem J. Filipem i s naší pastorační asistentkou V. Předotovou. Pozvání na pouť přijala i ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. M. Čermáková.  Obyvatelé měli možnost vyprávět o životě v našem domově, o svém životě a o tom, co pro ně znamená domov a kde se cítí doma. Potěšila nás slova chvály paní, která žije v našem domově teprve měsíc, celý život prožila ve Vimperku a která nešetřila slovy chvály jak na adresu krásné přírody v okolí domova, příjemného prostředí v domově i personálu, který je vždy vlídný a ochotný. Po tomto setkání nám připravili žáci a učitelé místní Základní uměleckého školy ve Vimperku velmi hezké vystoupení. Pouť byla zakončena jak jinak než oblíbeným posezením u harmoniky, protože pro generaci našich seniorů je dechovka ta nejoblíbenější hudba a bez hezké písničky není žádná oslava úplná.

Celý den se nesl v klidném a příjemném duchu, k pouti patří i dobré jídlo, každý si mohl najít na celém programu to, co má rád.

Všem, kteří se na pořádání akce podíleli, patří veliký dík. Jsme rádi, že můžeme s našimi seniory prožívat v domově nejen dny všední, ale i ty sváteční.

                                                               Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk

Noc kostelů v Prachaticích

Opět po roce byla 23. května na území celé naší republiky pořádána NOC KOSTELŮ. Tato akce poskytuje široké veřejnosti možnost prohlédnout si často i s odborným výkladem místní kostel včetně prostor, které nejsou obvykle běžně dostupné, a zúčastnit se zajímavých kulturních či duchovních programů, které různé farnosti nabízejí.  

Oblastní charita Vimperk a Farní charita Prachatice měla tento rok možnost prezentovat svou činnost v kostele svatého Jakuba Staršího v Prachaticích. V rámci prezentace nazvané Charita pomáhá měli možnost zájemci setkat se s ředitelkou obou charit Mgr. Danou Markovou, která jim přiblížila všechny charitní služby na okrese Prachatice, tedy jak služby péče (domov pro seniory či pečovatelskou službu), tak i služby sociální prevence (azylové domy pro matky s dětmi a pro muže, terénní program i služby pro rodiny s dětmi). Posluchači se také  velice zajímali o poskytování zdravotní péče formou charitní ošetřovatelské služby. Prezentace byla doplněna fotografiemi z činnosti, v prostorách kostela jsme připravili panely, na kterých byly podrobější informace o poskytovaných službách, každý si pak mohl odnést i leták o každé prezentované službě.

O zájmu z řad veřejnosti svědčí i řada dotazů od návštěvníků, jejich zájem o získání podrobných informací i závěrečná již neformální diskuse o významu pomoci, kterou obě charity v regionu nabízejí, i o financování jednotlivých projektů. Setkání se uskutečnilo v kapli kostela, atmosféra byla navozena předchozím hezkým programem, a to duchovním čtením s hudbou a fotografiemi.  Děkujeme tímto panu faráři P. Josefu Sláčíkovi za možnost a příležitost ukázat, jakou Oblastní charita Vimperk a Farní charita Prachatice nabízí lidem pomoc v nejrůznějších nepříznivých sociálních situacích.

                                                                                               Jana Brabcová, pracovník PR

Pouť sv. Zdislavy 2014

Místo: Pravětín
Termín: 14. 5. 2014, 08:16 — 14. 5. 2014, 08:16