Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Vánoční besídka Čkyně 2011

Vánoční posezení s klienty pečovatelské služby ve Čkyni

Oblastní charita Vimperk připravila dne 13. 12. 2011 pro svoje uživatele služeb ve Čkyni příjemné vánoční posezení s občerstvením a harmonikou. Pozvání za Obec Čkyně přijal pan místostarosta Jaromír Kainc a paní Marta Telingrová.

Kongres bazální stimulace

Účast na IV. mezinárodním kongresu bazální stimulace

       S cílem prohlubovat v našem Domě klidného stáří Pravětín práci s konceptem bazální stimulace jsme v závěru roku 2011 absolvovali IV. mezinárodní kongres bazální stimulace v Táboře.

       Úderem 13. hodiny začal team složený ze školených a zkušených lektorů přednášet plnému sálu hotelu Palcát velice zajímavé a pro nás důležité informace týkající se konceptu bazální stimulace.

       Záštitu nad kongresem přijali Ing. Eva Richtrová, senátorka PČR a starosta města Tábor,  Ing. Jiří Fišer.

       Zajímavý host, horolezec Libor Uher, nám spolu s PhDr. Karolínou Friedlovou, jednatelkou Institutu bazální stimulace, s .r .o., názorně ukázal na horolezeckém laně, že se bez bazální stimulace neobejde nejen na horách při zdolávání nejvyšších hor světa, ale ani v běžném životě. To platí pro každého z nás. To hlavní nás teprve čekalo.

        Ve svém do poslední minuty zaplněném diáři si pro nás našli čas i „otec“, zakladatel bazální stimulace, profesor doktor Andrea Fröhlich a „matka“, profesorka doktorka Christel  Bienstein. Ti nám přednášeli o fungování metody bazální stimulace již dlouhá léta v jiných zemích, zejména v Německu.

        Celé dva dny uváděl a moderoval celý kongres prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ing. Jiří Horecký, MBA.

            O přestávkách jsme měli možnost si prohlédnout i nejnovější polohovací pomůcky, multifunkční polohovací zdravotnická lůžka, přípravky na péči o tělo nebo široký výběr knih s danou tématikou.

       Na závěr PhDr. Karolína Friedlová poděkovala profesoru Fröhlichovi, profesorce Biensteinové a všem přednášejícím za poznatky, o které se s námi podělili. Nám, účastníkům, pak popřála, abychom s bazální stimulací měli co největší úspěchy. My jsme se pak vraceli domů s hlavou nabitou spoustou nových vědomost.                                             Jana Brabcová

MPSV spustilo informační kampaň k sociální reformě

V rámci této kampaně byl spuštěn i nový web  nazvaný Sociální reforma – změny 2012, kde lze najít informace o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti.

Vánoční posezení v pečovatelské službě

Začátkem prosince jsme připravili vánoční posezení spojené s pěkným kulturním programem:

v DPS Vimperk dne 6.12.2011 od 14:00 hod., v DPS Skalka Prachatice dne 7.12.2011 od 14:00 hod., v DPS SNP Prachatice dne 8.12.2011 od 14:00 hod., a v DPS Čkyně 13.12.2011 do 14:00 hod.

Mikulášská v Pravětíně

5. prosince v odpoledních hodinách navštívil Dům klidného stáří v Pravětíně Mikuláš s čerty a andělem.

Mikuláš 2011

Vánoční dekorace

V pečovatelské službě v Prachaticích se uskutečnila dne 21. 11. 2011 společenská akce, při které se vyráběla vánoční dekorace a adventní věnce. Setkání bylo příjemné a vlastnoruční výroba udělala všem radost.

Vánoční dekorace

Pečovatelka s kytičkou

Dne 31. října se na prachatické radnici konalo vyhlášení Pečovatelka s kytičkou. Potěšilo nás, že ocenění získal kolektiv pečovatelek v Prachaticích v Domě s pečovatelskou službou Skalka (Jana Vanáčová, Jana Srbená, Edita Bohoňková, Dita Schönová, Miriam Dohnalová). Ocenění vycházelo z hlasování klientů sociálních a zdravotních služeb. Občané hodnotili i nejlepší zdravotní sestru. Ocenění si odnesla také zdravotní sestra naší organizace, a to sestra domácí péče Jitka Furišová.