Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Růžičkový ples 2016

Místo: Vimperk ZLATÁ HVĚZDA
Termín: 29. 1. 2016, 20:00 — 29. 1. 2016, 23:59

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016

Prvním dnem nového roku se jako každoročně v tomto období rozešly skupinky tříkrálových koledníků do domácností na Vimpersku, Čkyňsku, Stašsku a v dalších někdy dnes skoro zapomenutých vesničkách. Sbírku opět organizovala Oblastní charita Vimperk a letošní rekordní výtěžek 215.511,- Kč nás mile překvapil. Jedná se o nejvyšší výtěžek ze všech organizovaných Tříkrálových sbírek v tomto regionu. Za to patří dík všem dárcům, vstřícným lidem, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším dobrým lidem, kteří se spolupodílejí na celé organizaci sbírky.

A máme spočítáno

Všem dárcům moc DĚKUJEME!!!

12417967_1661199577463188_4451883908332577398_n

Taxík Maxík

Město Prachatice a Oblastní charita Vimperk prostřednictvím pečovatelské služby v Prachaticích od ledna 2016 zajišťuje přepravní službu Taxík Maxík.

Služba je určena k přepravě seniorů a osob s postižením k lékaři nebo na úřad.

Senior-Tax-k-Max-k.pdf 457.1 KB

Koledníčci v akci

  

6875_1091521237544774_7528683708995170275_n 12400501_1658017757781370_6049214116588375374_n

Oblastní charita Vimperk již tradičně vysílá do rodin a domovů své koledníčky, s přáním všeho dobréh

10906532_1537548063161674_4319363219372215578_n 1426178_1657473177835828_1161695277672868613_n

1618633_1657474187835727_8596657093106654118_n

Žehnání koledníkům

Dne 30. 12. 2015 bylo v kostele Navštívení panny Marie ve Vimperku uděleno požehnání koledníčkům TS 2016.

10344_1657478644501948_3971027687300792775_n 12417957_1657478514501961_449608132202628567_n

12472245_1657478607835285_6947976115806565919_n 936578_1657478517835294_5310266367176615319_n

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Ocenění pro Oblastní charitu Vimperk

Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno letos na podzim významné ocenění za jejich práci.

Tříkrálová sbírka 2016

Opět se blíží termín Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Vimperk.  Sbírka bude probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2016. Po celou tuto dobu se budete moci potkat se skupinkami tří králů.