Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Ocenění pro Oblastní charitu Vimperk

Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno letos na podzim významné ocenění za jejich práci.

Tříkrálová sbírka 2016

Opět se blíží termín Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní charita Vimperk.  Sbírka bude probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2016. Po celou tuto dobu se budete moci potkat se skupinkami tří králů.

Pojďte si zaběhat - II. Benefiční běh městem - Vimperk 2015

Dne 15. září 2015 pořádala Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s Fischer Ski klubem Šumava druhý ročník BENEFIČNÍHO BĚHU MĚSTEM - VIMPERK 2015. Počasí se vydařilo, běhu se zúčastnili dospělí, děti, maminky s dětmi i vozíčkáři, byly pro ně připraveny tři druhy tratí podle náročnosti. Vítězem se stal každý, kdo si přišel zaběhat nebo absolvovat trať třeba s kočárkem nebo na vozíčku. O velikém úspěchu této akce hovoří letošní počet závodníků (150 vydaných startovních čísel) a celkový výtěžek 9.237,- Kč určený na financování sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Vimperk.

 

Pojďte si zaběhat ll - Benefiční běh městem - Vimperk 2015

Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci se Ski klubem Šumava dne 15. 9. 2015 již druhý ročník akce Benefiční běh - Vimperk 2015.

Salon krásy

Po modní přehlídce jsme opět překvapily ženy v našem domově další zajímavou akcí, uspořádali jsme pro ně salón krásy. Ženy se chtějí líbit v každém věku a to, že je žena nemocná a potřebuje péči v domově pro seniory, neznamená, že jí to nemůže také slušet a že nemůže prožívat hezké chvíle, kdy se užije ještě nějakou parádu. Kdo měl zájem, mohl se nechat hezky učesat, nalíčit, obléci, upravit si nehty. Zajímavé byly proměny „před a „po“, o čemž svědčí fotografie.

ROCKOVÁ KAPELA LABYRINT PRO PRAVĚTÍN

Oblastní charita Vimperk, pořádá dne 18. 7. 2015 od 20:00 hodin ROCKOVOU ZÁBAVU. Jedná se o benefiční projekt, podporovaný NADACÍ DIVOKÉ HUSY, který navýší výtěžek z celé akce. Pro tuto zábavu jsme vybrali přírodní parket ve Zdíkově, který zná každý pod názvem OSTROV.

Místo: Zdíkov
Termín: 18. 7. 2015, 20:00

Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

            Tradiční letošní pouť u příležitosti svátku sv. Zdislavy začala tak jako každý rok mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Petr Misař spolu s jáhnem Jaroslavem Filipem. Při mši pan farář zmínil život svaté Zdislavy, která je patronkou našeho domova, a právě na její počest se pouť koná. Její život byl opravdu bohatý a dobrý, i dnes bychom si z ní mohli vzít příklad. Její dobrota byla opravdu bezmezná.

Setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk s jáhnem J. Filipem na téma poslání charity

29. 5. 2015 se v kapli Domu klidného stáří Pravětín sešli zaměstnanci Oblastní charity Vimperk s jáhnem Jaroslavem Filipem. Hlavním tématem setkání bylo poslání charity jako církevní organizace a úloha charitního pracovníka. Jáhen Jaroslav Filip nám přiblížil činnost charity v dějinách, připomněli jsme si i myšlenky z nedávného kázání papeže Františka na toto téma. Každý měl možnost vyjádřit, jak on cítí své poslání v charitě. Ke ztišení a zamyšlení nás vedly i úryvky z knih Anthonyho de Mella.

Příští setkání by se mělo uskutečnit v září, zaměstnanci projevili zájem o náročné, ale pro nás velmi důležité téma – doprovázení umírajících.

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Zapojení charity v rámci Noci kostelů 2015 ve Vimperku

            Oblastní charita Vimperk se aktivně podílela na letošní Noci kostelů 2015 v Vimperku v pátek 29. května. Již pár dní předem jsme se s místní farností Vimperk domluvili na aktivním zapojení se do jejího programu. Spolupráce s farou a naší organizací je na dobré úrovni, a tak nebyl problém se dohodnout a domluvit na organizačních věcech. Oboustranně jsme si vyšli vstříc.

            Náš vstup měl být zahájen v 19:30 hodin digitální projekcí. V 19:00 hodin za zpěvu chrámového sboru jsme se chopili přípravy a instalace potřebné techniky, abychom mohli v určený čas začít a nerušili tak plán programu.

            Začátkem dané hodiny nás uvítal a představil pan jáhen Jaroslav Filip a tím jsme mohli celou naší prezentaci začít. Měli jsme připravenou půlhodinovou projekci doplněnou slovem ředitelky Oblastní charity Vimperk Mgr. Dany Markové o službách a poslání místní charity. Připravená prezentace a odborná slova přítomné zaujala, někteří posluchači se zajímali zejména o domov pro seniory v Pravětíně. 

            Plánovaná půlhodinka se protáhla, došlo i na slova chvály, což bylo pro nás největší odměnou. Zájem o naši charitu nám udělal opravdu radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce, kterou jsou služby těm nejpotřebnějším.

           

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová