Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Pojďte si zaběhat - II. Benefiční běh městem - Vimperk 2015

Dne 15. září 2015 pořádala Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s Fischer Ski klubem Šumava druhý ročník BENEFIČNÍHO BĚHU MĚSTEM - VIMPERK 2015. Počasí se vydařilo, běhu se zúčastnili dospělí, děti, maminky s dětmi i vozíčkáři, byly pro ně připraveny tři druhy tratí podle náročnosti. Vítězem se stal každý, kdo si přišel zaběhat nebo absolvovat trať třeba s kočárkem nebo na vozíčku. O velikém úspěchu této akce hovoří letošní počet závodníků (150 vydaných startovních čísel) a celkový výtěžek 9.237,- Kč určený na financování sociálních služeb poskytovaných Oblastní charitou Vimperk.

 

Pojďte si zaběhat ll - Benefiční běh městem - Vimperk 2015

Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci se Ski klubem Šumava dne 15. 9. 2015 již druhý ročník akce Benefiční běh - Vimperk 2015.

Salon krásy

Po modní přehlídce jsme opět překvapily ženy v našem domově další zajímavou akcí, uspořádali jsme pro ně salón krásy. Ženy se chtějí líbit v každém věku a to, že je žena nemocná a potřebuje péči v domově pro seniory, neznamená, že jí to nemůže také slušet a že nemůže prožívat hezké chvíle, kdy se užije ještě nějakou parádu. Kdo měl zájem, mohl se nechat hezky učesat, nalíčit, obléci, upravit si nehty. Zajímavé byly proměny „před a „po“, o čemž svědčí fotografie.

ROCKOVÁ KAPELA LABYRINT PRO PRAVĚTÍN

Oblastní charita Vimperk, pořádá dne 18. 7. 2015 od 20:00 hodin ROCKOVOU ZÁBAVU. Jedná se o benefiční projekt, podporovaný NADACÍ DIVOKÉ HUSY, který navýší výtěžek z celé akce. Pro tuto zábavu jsme vybrali přírodní parket ve Zdíkově, který zná každý pod názvem OSTROV.

Místo: Zdíkov
Termín: 18. 7. 2015, 20:00

Setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk s jáhnem J. Filipem na téma poslání charity

29. 5. 2015 se v kapli Domu klidného stáří Pravětín sešli zaměstnanci Oblastní charity Vimperk s jáhnem Jaroslavem Filipem. Hlavním tématem setkání bylo poslání charity jako církevní organizace a úloha charitního pracovníka. Jáhen Jaroslav Filip nám přiblížil činnost charity v dějinách, připomněli jsme si i myšlenky z nedávného kázání papeže Františka na toto téma. Každý měl možnost vyjádřit, jak on cítí své poslání v charitě. Ke ztišení a zamyšlení nás vedly i úryvky z knih Anthonyho de Mella.

Příští setkání by se mělo uskutečnit v září, zaměstnanci projevili zájem o náročné, ale pro nás velmi důležité téma – doprovázení umírajících.

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

            Tradiční letošní pouť u příležitosti svátku sv. Zdislavy začala tak jako každý rok mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Petr Misař spolu s jáhnem Jaroslavem Filipem. Při mši pan farář zmínil život svaté Zdislavy, která je patronkou našeho domova, a právě na její počest se pouť koná. Její život byl opravdu bohatý a dobrý, i dnes bychom si z ní mohli vzít příklad. Její dobrota byla opravdu bezmezná.

Zapojení charity v rámci Noci kostelů 2015 ve Vimperku

            Oblastní charita Vimperk se aktivně podílela na letošní Noci kostelů 2015 v Vimperku v pátek 29. května. Již pár dní předem jsme se s místní farností Vimperk domluvili na aktivním zapojení se do jejího programu. Spolupráce s farou a naší organizací je na dobré úrovni, a tak nebyl problém se dohodnout a domluvit na organizačních věcech. Oboustranně jsme si vyšli vstříc.

            Náš vstup měl být zahájen v 19:30 hodin digitální projekcí. V 19:00 hodin za zpěvu chrámového sboru jsme se chopili přípravy a instalace potřebné techniky, abychom mohli v určený čas začít a nerušili tak plán programu.

            Začátkem dané hodiny nás uvítal a představil pan jáhen Jaroslav Filip a tím jsme mohli celou naší prezentaci začít. Měli jsme připravenou půlhodinovou projekci doplněnou slovem ředitelky Oblastní charity Vimperk Mgr. Dany Markové o službách a poslání místní charity. Připravená prezentace a odborná slova přítomné zaujala, někteří posluchači se zajímali zejména o domov pro seniory v Pravětíně. 

            Plánovaná půlhodinka se protáhla, došlo i na slova chvály, což bylo pro nás největší odměnou. Zájem o naši charitu nám udělal opravdu radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce, kterou jsou služby těm nejpotřebnějším.

           

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

ROCKOVÁ KAPELA LABYRINT PRO PRAVĚTÍN

Oblastní charita Vimperk, pořádá dne 18. 7. 2015 od 20:00 hodin ROCKOVOU ZÁBAVU. Jedná se o benefiční projekt, podporovaný NADACÍ DIVOKÉ HUSY, který navýší výtěžek z celé akce. Pro tuto zábavu jsme vybrali přírodní parket ve Zdíkově, který zná každý pod názvem OSTROV.

Celá akce začíná ve 20:00 hodin a hrát na ní bude místní známá kapela Labyrint, v roli předkapely se představí dívčí kapela BARAKUDY a jako host přijede zpestřit a obohatit kulturní zážitek bubenická sestava WILD STICK z Českých Budějovic se svou bubenickou show.

Vybraný výtěžek, který bude NADACÍ DIVOKÉ HUSY zdvojnásoben, bude použit na vybavení jídelny a pořízení nového kotle v Domě klidného stáří v Pravětíně.

V tuto dobu již začínají přípravy, aby vše proběhlo tak, jak má, a budeme doufat, že nám i počasí pomůže k velké návštěvnosti.

Předprodej vstupenek bude zahájen 25. 5. 2015 v cestovní kanceláři Kohout ve Vimperku.

Oblastní charita Vimperk Vás všechny na tuto akci zve a přeje kulturní zážitek, který bude stát za to.  

                                                            

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Módní přehlídka v Pravětíně

V domově pro seniory v Pravětíně neustále přemýšlíme o tom, jak obohatit život našim klientům, aby jejich život zde nebyl jen o lécích a o nemocích, ale aby zažili i něco hezkého, aby se pobavili tak jako dříve. Tentokrát jsem dostala zvláštní nápad. V úterý 14. 4. 2015 jsme uspořádali pro naše klienty „módní přehlídku“, do které se zapojily zaměstnankyně našeho domova v roli modelek. Předváděly nejen různé krásné šaty, ale i doplňky, boty či šperky. Předvádění modelu bylo doplněnou hudbou či písní země, ze které model pocházel. Pro všechny to bylo velmi milé překvapení a jak dámám, tak pánům se přehlídka moc líbila. Nadšené obecenstvo tleskalo a všichni se rádi a se zájmem podívali, co se nosí ve Francii nebo dokonce v Mexiku, co se nosí na plesech, večírcích či na vycházku.  Vzhledem k úspěchu akce určitě nebude tato přehlídka poslední.

Helena Rejšková, pracovnice v sociálních službách

 

Nabídka práce

Oblastní charita Vimperk přijme zdravotní sestru s registrací a pečovatelku do domova pro seniory. Nástup ihned.