Z historie naší charity

Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace zřízená českobudějovickým biskupstvím, jejímž posláním je poskytovat péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného od latinského „caritas“ (česky lásky či slitování).

Vimperská charita vznikla v roce 1990, nejprve poskytovala pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou charitou. V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči poskytovanou zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou službu v domácnostech.

V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek. Od r. 1999 charita provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita domova pro seniory na 33 lůžek díky dokončení přístavby v domově. Denní stacionář byl pak z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu zrušen a byla díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek.

Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská služba kromě Vimperska na Čkyňsku, Zdíkovsku, Stašsku, v Prachaticích a ve Volarech, dále v těchto dalších obcích, které projevily zájem o službu: Nové Hutě, Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali poskytovat pečovatelskou službu ve Strážném.

Působnost charitní ošetřovatelské služby (home care) se od roku 2007 rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice.

V roce 2007 došlo ke změně názvu naší charity na Oblastní charita Vimperk.  V tomto roce vznikly dva nové projekty určené rodinám s dětmi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk činnost romského tanečního souboru ve Vimperku Čhave Devlestar s přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012 zajišťujeme také činnost romského souboru Roma star ve Volarech.

V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce vzniká nová sociální služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  V roce 2015 jsme nově začali doprovázet osoby zajišťující pěstounskou péči.