Tříkrálová sbírka v dějinách vimperské charity

Rok                           výtěžek pro vimperskou charitu (v Kč)

2005  129.440
2006  129.465
2007  139.615
2008  138.892
2009  118.312
2010  90.948
2011  137.703
2012  138.077
2013 97.768
2014  93.765
2015  190.056
2016  215.511
2017 229.471