Naděje se vrátí

Podpořte rodiny zasažené pandemií

Návštěvy domova od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 se návštěvy musí prokázat buď negativním antigenním (ne starším než 48 hodin), nebo PCR testem (72 hodin), nebo musí být alespoň 22 dní po první dávce očkování. Musí mít po celou dobu respirátor FFP2 a před vstupem si vydezinfikují ruce. Návštěvy mohou denně přicházet mezi 13. a 16. hodinou. Do zařízení prosíme nevstupovat bez vědomí personálu.

Každý člověk je pro nás důležitý

O nás

Oblastní charita Vimperk je je poskytovatelem sociálních služeb, je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení domácí péče. Jejím posláním je poskytovat pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci.

Více

Pomáhejte s námi

Finanční dar můžete poslat na naše sbírkové konto:

123-1475890267/0100

Parallax

Více aktualit

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA
Charita ČR
MPSV
Město Vimperk
Jihočeský kraj
OSA