VÍME AKTUÁLNĚ!

Ježíškova vnoučata - poděkování

Tento rok se náš domov poprvé zapojil do projektu Ježíškova vnoučata. V tomto projektu jde o to, že veřejnost (více lidí nebo i jednotlivec) splní přání nějakému seniorovi (či skupině seniorů). Jelikož se nám nelíbí způsob, kdy se obdaruje pouze několik klientů, vybrali jsme formu společného dárku (zážitku), a to canisterapii pro naše obyvatele. Všichni senioři v našem domově mají rádi zvířata, úplně se rozzáří, když si můžou nějaké pohladit, pochovat. Už k nám jedna paní na canisterapii dojížděla a všichni naši obyvatelé na zvířátka úžasně reagovali – soběstačnější klienti měli radost z veselého, hravého pejska, klienti s vážnějším zdravotním postižením, kteří jsou např. upoutaní na lůžko nebo nemohou slovy vyjádřit své pocity, projevovali své emoce úsměvem nebo hlazením zvířátka.

Překvapil nás zájem veřejnosti podílet se na obdarování seniorů, kteří žijí v našem domově. Původně jsme do přání uvedli 3 terapie, ale nakonec se podařilo vybrat na 8 terapií. Osmá terapie bude uhrazena z daru od žáků Základní školy Smetanova Vimperk, kteří peníze vydělali na besedě o finanční gramotnosti, byly to jejich první vydělané peníze.

     Všem dárcům ze srdce děkujeme.

Výroční zpráva Oblastní charity Vimperk 2017

Zde si můžete prohlédnout výroční zprávu Oblastní charity Vimperk za rok 2017:

Výroční zpráva Oblastní charity Vimperk 2017 (dokument PDF)

Výroční zpráva Oblastní charity Vimperk 2017

Terapie se zvířátky

Dne 20. února 2018  zajistila firma Rohde & Schwarz z darů svých zaměstnanců první terapii se zvířátky pro klienty našeho domova v Pravětíně.  

Těšíme se na další návštěvy  a zaměstnancům Rohde & Schwarz moc děkujeme :-)

  

  

Masopust v Pravětíně 2018

  

  

Tříkrálová sbírka - Poděkování

Dne 3. února 2018 se konalo v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2018. Pozvání přijal i pan farář O. Jaromír Stehlík. Kromě občerstvení jsme připravili bohatý program. Divadelní soubor Svatomařská soda nám zahrál pohádku Šípková Růženka, poté vystoupila skupina historického šermu Vendeta. Oběma souborům děkujeme, že nám připravili velmi pěkná vystoupení bez nároku na honorář. Děkujeme také hotelu Zlatá hvězda za bezplatné poskytnutí sálu. Strávili jsme společně velmi hezké odpoledne.

  

Tříkrálová sbírka začíná! 1. ledna vyrazí na koledu tisíce charitních králů

Ilustrační snímek Jakub Žák

Jedenáctiletý Vojta nepůjde příští pátek do školy, ale přesto ho čeká náročný den. Spolu s Aničkou a Damiánem se vydají na tříkrálovou koledu. Předpověď počasí zatím slibuje teploty kolem nuly, to by mohlo jít dobře. Horší by bylo, kdyby napadl sníh jako předloni: v hábitech tří králů se závějemi brodí hůř, rychle nasáknou vodu a snadno mrznou. Vojtova skupina bude koledovat jeden den, pak je vystřídají jiní. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Těšit se můžete i na řadu doprovodných akcí.

Tříkrálová sbírka 2019: Tři králové opět koledují ve prospěch potřebných

Tříkrálová sbírka 2019: Tři králové opět koledují ve prospěch potřebných

České Budějovice, jižní Čechy; českobudějovická diecéze – Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po devatenácté. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Koledníkům v českobudějovické diecézi, se kterými se mohou lidé setkat u svých domovů od 1. do 14. ledna 2019, slavnostně požehná 3. ledna biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše.

Benefiční běh 2018

Dne 11. září v podvečer pořádala Oblastní charita Vimperk již V. ročník Benefičního běhu městem. Celkem se na start přihlásilo 142 osob, a to od nejmenších dětí v kočárku až po seniory a vozíčkáře.

Benefiční běh

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017

Ještě před startem letních prázdnin můžete prolistovat výroční zprávu Diecézní charity České Budějovice za rok 2017. "Vážíme si pracovního nasazení všech zaměstnanců i dobrovolníků, děkujeme všem štědrým dárcům i sponzorům. Těší nás, že se tímto způsobem daří společně pomáhat lidem, kteří to potřebují," zdůrazňují ve  společném úvodním slovu ředitel Jiří Kohout a prezident DCHCB Stanislav Brožka.

Součástí naší činnosti v roce 2017 byl i projekt Komunitní práce Novohradská. Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republika a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

 

 

Tříkrálová sbírka 2018

Opět po roce bude Oblastní charita Vimperk pořádat Tříkrálovou sbírku, která má již celonárodní tradici. 

  

 

Město Prachatice a Oblastní charita Vimperk prostřednictvím pečovatelské služby v Prachaticích od ledna 2016 zajišťuje přepravní službu

Taxík Maxík

 
 

Ocenění pro Oblastní charitu Vimperk

Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno v roce 2015 významné ocenění za jejich práci.

oceneni