VÍME AKTUÁLNĚ!

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dnes, 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

Moc si této pomoci vážíme obzvláště v této krizové situaci. V době, kdy jsme zahlceni negativními informacemi, je úžasné setkat se s projevem takové lidské pomoci.

Služby v době koronaviru

Oblastní charita Vimperk pomáhá v době epidemie COVID-19

Dům klidného stáří Pravětín

Oblastní charita Vimperk nepřetržitě zajišťuje péči v domově pro seniory v Pravětíně (36 lůžek), snažíme se v maximální možné míře zajistit veškeré potřeby našich klientů. Platí zákaz návštěv, což je pro seniory velmi nepříjemné, rodinní příslušníci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle 733 220 649, po domluvě zprostředkujeme alespoň telefonický kontakt blízkých osob se seniorem. Zavedli jsme potřebná hygienická opatření, která by měla zabránit rozšíření kolonaviru do našeho zařízení. K tomu potřebujeme zajistit zejména alespoň dostatek ochranných roušek, bohužel nemáme k dispozici ani jeden respirátor. Od krajského úřadu jsme obdrželi pouze 65 ochranných roušek pro domov, což nám stačí maximálně na 2 dny. 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pomáhá seniorům na území celého okresu Prachatice. Bez omezení jsme zatím schopni zajistit dovážku obědů, nákupy i úkony péče. V současné době můžeme v naléhavých případech dle kapacitních možností pomoci i seniorům, kteří nemají uzavřenou písemnou smlouvu na poskytování pečovatelské služby. Obracet se mohou na vedoucí pečovatelské služby na tel. čísle 731 402 992. Také pro pečovatelskou službu sháníme ochranné roušky, dostali jsme dnes ráno prostřednictvím krajského úřadu pouze 65 ochranných roušek pro 20 pečovatelek.

Služba pro rodiny s dětmi

Na základě usnesení Vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 je pozastaven provoz. Služby pro rodiny s dětmi (jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Krizová pomoc (projekt Nexus)

Z provozních důvodů poskytujeme v současné době krizovou pomoc telefonicky na tel. čísle 732 122 071.

Doprovázení pěstounských rodin

Z důvodu nouzového stavu a po dobu karanténních opatření zajišťujeme podporu pěstounům a dětem v pěstounské péči telefonicky na číslech: 731 619 805 a 732 122 071.

Zdravotnické zařízení domácí péče

Zdravotní sestry poskytují nezbytnou zdravotní ošetřovatelskou péči v domácnostech dle indikace lékaře. Potýkáme se s vážným nedostatkem ochranných pomůcek. Naše zdravotnické zařízení zatím nedostalo žádné pomůcky ze strany státu, objednávky dodavatelé nejsou schopni vykrýt. Zásoby ochranných roušek nám vystačí maximálně do konce týdne.

ZÁKAZ VSTUPU NÁVŠTEV!

covid-19 

Informace o zákazu vstupu do zařízení

COVID-19

 

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2020

Dne 1. února ve 14:00 se konalo poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2020. Připravili jsme pro ně pohoštění, vystoupení učitelů a žáků základní umělecké školy a vystoupepní skupiny historického šermu Vendeta. 

  

Postní almužnou konáme efektivní modlitbu

Postní almužnou konáme efektivní modlitbu

Diecéze českobudějovická, České Budějovice – Popeleční středou začíná postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky a almužna. Diecézní charita České Budějovice společně s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického nabízí možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových kasiček „postniček“, které si lidé mohou v kostelích vyzvednout o 1. neděli postní (letos 1. března), je dána příležitost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. 

Stávková pohotovost sester domácí péče

Stávková pohotovost sester domácí péče

Domácí péči opouštějí sestry – kvůli nízkým platům. Hrozí kolaps této péče. Důvodem je neochota zdravotních pojišťoven zohlednit skutečnou hodnotu práce zdravotních sester domácí péče. Poskytovatelé a zdravotní pojišťovny přes dlouhá vyjednávání nenašli řešení kritické situace. Nezbývá než přistoupit ke zviditelnění stávkové pohotovosti, která v segmentu domácí péče trvá již několik měsíců.

Tříkrálová sbírka 2019: Tři králové opět koledují ve prospěch potřebných

Tříkrálová sbírka 2019: Tři králové opět koledují ve prospěch potřebných

České Budějovice, jižní Čechy; českobudějovická diecéze – Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po devatenácté. Výtěžek ze sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jinak sociálně potřebným lidem, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Koledníkům v českobudějovické diecézi, se kterými se mohou lidé setkat u svých domovů od 1. do 14. ledna 2019, slavnostně požehná 3. ledna biskup Vlastimil Kročil v katedrále sv. Mikuláše.

Benefiční běh 2018

Dne 11. září v podvečer pořádala Oblastní charita Vimperk již V. ročník Benefičního běhu městem. Celkem se na start přihlásilo 142 osob, a to od nejmenších dětí v kočárku až po seniory a vozíčkáře.

Benefiční běh

 

Město Prachatice a Oblastní charita Vimperk prostřednictvím pečovatelské služby v Prachaticích od ledna 2016 zajišťuje přepravní službu

Taxík Maxík

 
 

Ocenění pro Oblastní charitu Vimperk

Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno v roce 2015 významné ocenění za jejich práci.

oceneni

 
Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0