Pečovatelská služba Prachatice v roce 2014

Dovolujeme si Vás tímto informovat o činnosti Oblastní charity Vimperk na území města Prachatice a v jeho městských částech za rok 2014.

Krizová pomoc – projekt Nexus

Od roku 2014 poskytuje Oblastní charita Vimperk také krizovou pomoc. Je určena osobám, které se ocitly ve výjimečné krizové situaci, která může vést až k ohrožení zdraví nebo dokonce života.  Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, agresivnímu jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi můžeme vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a ztráty. Je důležité si uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale také něco, co s sebou nese nové šance, možnosti a příležitosti.

Tříkrálová sbírka 2015

Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok, hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Použít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich vedoucích, je mnohdy nelehký úkol.

Vimperská charita pomáhá i obětem domácího násilí

Domácím násilím je obecně rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalý partneři. Dochází ale i k násilí na dětech, starých osobách, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích.

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Dnes dopoledne byly v Brně rozpečetěny poslední pokladničky letošní Tříkrálové sbírky. Celkový výnos sbírky letos překročil částku 82,7 milionů Kč. Vykoledované peníze pomohou lidem v nouzi v ČR, menší část podpoří záměry v zahraničí. Děkujeme!

Prázdninové putování po Šumavě

V rámci letních prázdnin naše služba uspořádá několik výletů, díky nimž si děti budou moci zpříjemnit svůj volný čas a zároveň poznat své blízké okolí a krásy Šumavy. Tyto výlety jsou určeny nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Výlety se budou konat každou druhou středu o letních prázdninách:

Pomoc rodinám se zadlužením

Dostali jste se do finančních problémů? Hrozí Vám exekuce? Nezvládáte platit nájemné? Hromadí se Vám nezaplacené složenky?

Sebepoškozování - terapie

Oblastní charita Vimperk nabízí pomoc s nejrůzněšími problémy, které se týkají rodiny, dětí i dospívajících. V poslední době se na naši službu obrátilo několik osob s problémem tzv. sebepoškozování.

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Charita připravila povodňové "úklidové" balíčky

Pracovníci a dobrovolníci Arcidiecézní charity Olomouc připravili 160 balíčků, které budou charitní pracovníci rozdávat při návštěvách v domácnostech nejhůře zasažených letošními povodněmi. V pondělí 8. 7. byly balíčky dopraveny do skladů v Praze a Českých Budějovicích.

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

Povodně: Charita chystá „běh na dlouhou trať

V průběhu uplynulých dvou týdnů velká voda prošla údolím českých řek, udeřila však i v místech, kde normálně tečou „obyčejné“ potoky. Voda postupně opadla, pomoc obětem povodní tím však zdaleka nekončí. „Čeká nás běh na dlouhou trať,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.