Benefiční běh 2018

Dne 11. září v podvečer pořádala Oblastní charita Vimperk již V. ročník Benefičního běhu městem. Celkem se na start přihlásilo 142 osob, a to od nejmenších dětí v kočárku až po seniory a vozíčkáře.

Benefiční běh

Všichni, kteří se aktivně zúčastnili nebo přišli podpořit závodníky, nám udělali velkou radost. Startující udělali něco pro své zdraví a zároveň tím pomohli ostatním. Výtěžek letošního ročníku 10 182,- Kč bude využit na dofinancování našich sociálních služeb ve Vimperku.

Benefiční běh

Děkujeme všem, kteří se běhu zúčastnili aktivně či jako diváci nebo se dostavili pouze, aby finančně přispěli bez účasti na běhu. Děkujeme SKI KLUBU ŠUMAVA, který jako každoročně zajistil běh po technické a sportovní stránce. Děkujeme také ZŠ T. G. Masaryka za poskytnutí elektrické energie potřebné na zajištění závodu.

za Oblastní charitu Vimperk,

Jana Brabcová, koordinátorka Benefičního běhu