Ocenění pro Oblastní charitu Vimperk

Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno letos na podzim významné ocenění za jejich práci.

V září byl udělen v prostorách poslanecké sněmovny v Praze ředitelce Oblastní charity Vimperk Řád Elišky Přemyslovny. Toto ocenění bylo ředitelce Daně Markové uděleno za její práci ve funkci ředitelky Oblastní charity Vimperk od roku 2004, za její odbornost, obětavost, snahu o seberozvíjení, za velký podíl na rozvoji Domova klidného stáří v Pravětíně, který jako jeden z prvních domovů pro seniory v Jihočeském kraji splnil všechny standardy kvality. Dále byla Dana Marková oceněna za podíl na zajišťování terénních sociálních služeb pro více jak 600 klientů v rámci pečovatelské služby i zdravotnického zařízení domácí péče, založila v roce 2014 také novou službu krizové pomoci, která v regionu chyběla.

Další cenu obdržela v listopadu v Praze paní Romana Trojanská, která pracuje v Oblastní charitě Vimperk jako sociální pracovnice a zároveň jako vedoucí Služby pro rodiny s dětmi a jako sociální pracovnice ve službě krizové pomoci. Paní Trojanská získala ocenění "Sociální pracovník roku". Tuto cenu získala za odbornost, vysoké pracovní nasazení, za to, že služby sociální prevence na Vimpersku, které poskytuje Oblastní charita Vimperk, mají díky ní vysokou kvalitu, jsou vysoce hodnoceny ze strany klientů, veřejnosti i pracovníků spolupracujících institucí. Paní Romana Trojanská je velmi citlivá, empatická, umí naslouchat, v rámci krizové pomoci vyjíždí za potřebným člověkem i ve večerních hodinách nebo o víkendu, dokáže pomoci člověku v hluboké krizi během dvou hodin z nejhoršího, následně se každému, kdo to potřebuje, věnuje terapeuticky i dále, provádí ho jeho životní krizí do té doby, dokud se nedokáže se situací sám vyrovnat.

Obě ocenění znamenala i významnou prezentaci města Vimperk.

                                                                            Jana Brabcová, pracovnice PR OCH Vimperk

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
199 073 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

MPSV podporuje projekty

Oblastní charity Vimperk

Více informací o sociálních službách naleznete na www.mpsv.cz

 
 

Jihočeský kraj

podporuje projekty

Oblastní charity

Vimperk


jihocesky-kraj-barevne

 
 

logo_divoke_husy_0