Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2016

Prvním dnem nového roku se jako každoročně v tomto období rozešly skupinky tříkrálových koledníků do domácností na Vimpersku, Čkyňsku, Stašsku a v dalších někdy dnes skoro zapomenutých vesničkách. Sbírku opět organizovala Oblastní charita Vimperk a letošní rekordní výtěžek 215.511,- Kč nás mile překvapil. Jedná se o nejvyšší výtěžek ze všech organizovaných Tříkrálových sbírek v tomto regionu. Za to patří dík všem dárcům, vstřícným lidem, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším dobrým lidem, kteří se spolupodílejí na celé organizaci sbírky.

Letošní počasí si se skupinkami zahrávalo podobně jako přístupy dárců. První dny se teploměry nevyšplhaly nad -5°C a další dny nabízely spíše jarní až aprílovou rozmanitost. Teplo, zima, déšť. Podobně jako počasí k letošním koledníkům přistupovali i někteří lidé. Na jedné straně ochotně a s radostí přispěli do zapečetěných kasiček menšími či většími finančními dary tak, jak si to kdo může dovolit, mnohdy přidávali i něco dobrého na zub, aby se dětem lépe koledovalo. Na straně druhé se ale bohužel někteří lidé nechovali ke koledníků pěkně, někdy museli koledníci strpět i urážky či slova vulgární. Mrzí nás to. Děti, které se do sbírky zapojují, se poctivě připravovaly, pořídily si kostýmy, naučily se koledu, věnovaly koledování svůj čas a věřily, že sbírkou pomohou těm, kteří to potřebují, kteří jsou staří, nemocní, neví, jak dál. Je to smutné, vždyť nikdo není nucen přispět. Dobrá zpráva ale je, že takovýchto lidí je jen malá hrstka, a že si tímto nenechali koledníčci vzít chuť pomáhat a dál roznášet poselství a požehnání.

            Ráda bych ještě touto cestou chtěla uvést na pravou míru obavy dárců, na jaké účely vykoledované peníze budou použity. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016, který náleží Oblastní charitě Vimperk, bude použit na financování charitních sociálních služeb v místě, kde se sbírka konala, konkrétně jsou určeny Domovu klidného stáří v Pravětíně, na terénní služby pro seniory a na krizovou pomoc určenou osobám v krizi ve Vimperku. Oblastní charita Vimperk nepoužije výtěžek sbírky v žádném případě na pomoc uprchlíkům. Na tuto pomoc má charita v České republice určený jiný účet z jiných zdrojů.

            Ještě jednou děkujeme dobrým lidem, kteří byli na koledníky milí, s radostí a láskou je přijímali a přispěli svým darem do Tříkrálové sbírky 2016.   

            Děkujeme!!!

Za Oblastní charitu Vimperk, Jana Brabcová