Terapeutická technika Sand Play

Jak pomáháme rodinám s dětmi a osobám v krizi

(projekty Oblastní charity Vimperk: Služba pro rodiny s dětmi a Nexus)

            V letošním roce bychom Vám, čtenářům Vimperských novin, postupně rádi přiblížili naše služby určené rodinám s dětmi nebo lidem, kteří se ocitli v krizové situaci. Rádi bychom Vám přiblížili některé moderní metody naší práce, které jsou osvědčené a pomocí kterých lze překvapivě mnohdy velmi účinně pomoci. Sociální služby poskytované Oblastní charitou Vimperk nejsou postavené na nějaké laické pomoci, naše pracovnice si neustále doplňují vzdělávání a získávají zkušenosti v rámci speciálních terapeutických výcviků s novými moderními metodami práce v sociálních službách.

           

Jednou z  těchto novějších a zajímavých metod je tzv. Sandplay terapie (terapie hrou v písku).  Sandplay je diagnosticko-terapeutická metoda, která je poměrně mladá, není  v České republice zatím příliš používaná. Nabízí však zajímavý potenciál pro práci s malými dětmi (již od dvou let věku), ale i s dospělými. Využívá potenciálu našich smyslů, oslovuje emoce, využívá bohatství představivosti a síly symbolického vyjádření. Tvořivým způsobem otevírá nové pohledy a možná východiska pro nejrůznější situace a procesy v našich životech. Základním vybavením je nádoba s pískem (sandbox)  a miniaturní předměty představující lidi, zvířata, domy, přírodniny, různé věci apod. Tyto předměty klient dle zadaného tématu umisťuje do nádoby s pískem. Vytvořená scéna slouží k diagnostice a zároveň poskytuje dostatečné zázemí pro poradenství, kdy klient, který ztvární v písku svůj vlastní vnitřní svět, může spatřit, co se odehrává uvnitř jeho nevědomého prožívání, a tím si ujasnit spousty svých nezodpovězených otázek. Sandplay klade důraz  spíše na neverbální vyjádření vlastních pocitů.  Vlastníma rukama vytvořený svět uvnitř nádoby  s pískem pomáhá nalézat nový náhled na situaci člověka. Se Sandplay se pracuje individuální nebo skupinovou formou.  Nejčastější klientelou metody Sandplay jsou děti, které prožily nějakou traumatickou událost, nebo mají problémy ve vztazích či komunikaci.

            Veškeré naše služby jsou diskrétní a bezplatné.  

                                                                     Bc. Romana Trojanská, Oblastní charita Vimperk

13407175_1711852629064549_6542609955099902346_n13413019_1711852632397882_3824045004677928721_n