Tříkrálová sbírka 2017

Tak jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky pořádané na Vimpersku a v okolních obcích. Letošní Tříkrálová sbírka byla výjimečná mrazivým počasím a množstvím sněhové nadílky. Malí koledníčci museli čelit bílé tmě a mrazům mnohde dosahující teplotám okolo  -10°C. Na průběh „tříkrálovky“ to ale nemělo vůbec žádný vliv, spíše naopak. Příroda zapadaná sněhem jak na obrázku  Josefa Lady skrývala v sobě velké kouzlo a koledníčci si koledování v takové atmosféře patřičně užívali. Jim a vedoucím skupinek samozřejmě patří veliké díky. Nebýt jich, nebylo by možno obsáhnout takové velké území, kam nesli požehnání a koledu.

    

Upřímné poděkování chceme tímto vyjádřit všem dárcům, výtěžek sbírky činí 229.471 Kč. Velice si Vašich darů vážíme, víme, že mnozí sami nemají nazbyt, a přesto přispějí na pomoc druhým. Letošní výtěžek bude věnován na dofinancování našich sociálních služeb, které jsou určeny seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi.

 

 

 

 

 

Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 36 skupinek a bylo zapečetěno celkem 64 kasiček. Pokud se koledníci nedostali k někomu, kdo na nás čekal, je nám to líto, ale bylo to způsobeno tím, že nemáme dostatek koledníků a někteří bohužel onemocněli.

Všem moc děkujeme,

Jana Brabcová, koordinátorka TS