Tříkrálová sbírka 2018

Opět po roce bude Oblastní charita Vimperk pořádat Tříkrálovou sbírku, která má již celonárodní tradici. 

  

Koledující skupinky Tří králů bude možné potkávat od 1. 1. do 14. 1.2018 ve Vimperku a jeho okolí. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem požehnání a radostné poselství Vánoc. Přicházejí Vás potěšit písní „My Tři králové “ a obdarovat drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Požádají také o dar na pomoc lidem v nouzi.

Koledníci vybírají finanční příspěvky do kasičky označené logem charity a pečetí Městského úřadu Vimperk. Vedoucí skupiny je vždy vybaven průkazem koledníka.

Výtěžek sbírky je věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, kdo pomoc opravdu potřebují.  Díky této sbírce může Oblastní charita Vimperk pomoci také potřebným lidem ve Vimperku a okolí.

Prosíme Vás, abyste koledníky u svých dveří vlídně přivítali, a pokud můžete, přispěli do označené kasičky. O průběhu a výtěžku Tříkrálové sbírky Vás budeme informovat po jejím ukončení.  

 

                                                                                   Simona Vidlášová, koordinátor TS 2018