Vzdělávací akce pro pěstounů 24. 9. 2016

Druhá vzdělávací akce pěstounských rodin 

24. 9. 2016 proběhlo druhé povinné vzdělávání pěstounských rodin, pořádané Oblastní charitou Vimperk. Školení se uskutečnilo v salonku hotelu Zlatá Hvězda s časovou dotací 2 x 4 hodiny. Téma prvního bloku Péče o dítě z pohledu medicíny představila MUDr. Lenka Řezníková a téma druhého bloku Jak tvořivě a efektivně pomoci dětem a dospívajícím řešit problémy vedla Bc. Romana Trojanská.

20160924_131554

Školení se zúčastnilo 11 pěstounů, pro které je Oblastní charita Vimperk doprovázející organizací a jeden manželský pár z OSPOD Vimperk.

Další termín povinného vzdělávání je naplánovaný na 19. 11. 2016. Vzdělávací den bude opět rozdělen do dvou čtyřhodinových bloků s tématy Rodina a finance a Výchova a vzdělávání dětí. Na toto školení je možné se v případě zájmu přihlásit na telefonním čísle 732 122 071.

Za Oblastní charitu Vimperk, Jana Brabcová