Růžičkový ples

10172771_1655562128026933_9110816160136122490_n 12670312_1665403027042843_6575082342319515040_n

12654428_1665402977042848_1057735804883657234_n12654548_1665403037042842_6237199677501123880_n

A máme spočítáno

Všem dárcům moc DĚKUJEME!!!

12417967_1661199577463188_4451883908332577398_n

Taxík Maxík

Město Prachatice a Oblastní charita Vimperk prostřednictvím pečovatelské služby v Prachaticích od ledna 2016 zajišťuje přepravní službu Taxík Maxík.

Služba je určena k přepravě seniorů a osob s postižením k lékaři nebo na úřad.

Senior-Tax-k-Max-k.pdf 457.1 KB

Koledníčci v akci

  

6875_1091521237544774_7528683708995170275_n 12400501_1658017757781370_6049214116588375374_n

Oblastní charita Vimperk již tradičně vysílá do rodin a domovů své koledníčky, s přáním všeho dobréh

10906532_1537548063161674_4319363219372215578_n 1426178_1657473177835828_1161695277672868613_n

1618633_1657474187835727_8596657093106654118_n

Žehnání koledníkům

Dne 30. 12. 2015 bylo v kostele Navštívení panny Marie ve Vimperku uděleno požehnání koledníčkům TS 2016.

10344_1657478644501948_3971027687300792775_n 12417957_1657478514501961_449608132202628567_n

12472245_1657478607835285_6947976115806565919_n 936578_1657478517835294_5310266367176615319_n

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Salon krásy

Po modní přehlídce jsme opět překvapily ženy v našem domově další zajímavou akcí, uspořádali jsme pro ně salón krásy. Ženy se chtějí líbit v každém věku a to, že je žena nemocná a potřebuje péči v domově pro seniory, neznamená, že jí to nemůže také slušet a že nemůže prožívat hezké chvíle, kdy se užije ještě nějakou parádu. Kdo měl zájem, mohl se nechat hezky učesat, nalíčit, obléci, upravit si nehty. Zajímavé byly proměny „před a „po“, o čemž svědčí fotografie.

Setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk s jáhnem J. Filipem na téma poslání charity

29. 5. 2015 se v kapli Domu klidného stáří Pravětín sešli zaměstnanci Oblastní charity Vimperk s jáhnem Jaroslavem Filipem. Hlavním tématem setkání bylo poslání charity jako církevní organizace a úloha charitního pracovníka. Jáhen Jaroslav Filip nám přiblížil činnost charity v dějinách, připomněli jsme si i myšlenky z nedávného kázání papeže Františka na toto téma. Každý měl možnost vyjádřit, jak on cítí své poslání v charitě. Ke ztišení a zamyšlení nás vedly i úryvky z knih Anthonyho de Mella.

Příští setkání by se mělo uskutečnit v září, zaměstnanci projevili zájem o náročné, ale pro nás velmi důležité téma – doprovázení umírajících.

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Zapojení charity v rámci Noci kostelů 2015 ve Vimperku

            Oblastní charita Vimperk se aktivně podílela na letošní Noci kostelů 2015 v Vimperku v pátek 29. května. Již pár dní předem jsme se s místní farností Vimperk domluvili na aktivním zapojení se do jejího programu. Spolupráce s farou a naší organizací je na dobré úrovni, a tak nebyl problém se dohodnout a domluvit na organizačních věcech. Oboustranně jsme si vyšli vstříc.

            Náš vstup měl být zahájen v 19:30 hodin digitální projekcí. V 19:00 hodin za zpěvu chrámového sboru jsme se chopili přípravy a instalace potřebné techniky, abychom mohli v určený čas začít a nerušili tak plán programu.

            Začátkem dané hodiny nás uvítal a představil pan jáhen Jaroslav Filip a tím jsme mohli celou naší prezentaci začít. Měli jsme připravenou půlhodinovou projekci doplněnou slovem ředitelky Oblastní charity Vimperk Mgr. Dany Markové o službách a poslání místní charity. Připravená prezentace a odborná slova přítomné zaujala, někteří posluchači se zajímali zejména o domov pro seniory v Pravětíně. 

            Plánovaná půlhodinka se protáhla, došlo i na slova chvály, což bylo pro nás největší odměnou. Zájem o naši charitu nám udělal opravdu radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce, kterou jsou služby těm nejpotřebnějším.

           

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová