ROCKOVÁ KAPELA LABYRINT PRO PRAVĚTÍN

Oblastní charita Vimperk, pořádá dne 18. 7. 2015 od 20:00 hodin ROCKOVOU ZÁBAVU. Jedná se o benefiční projekt, podporovaný NADACÍ DIVOKÉ HUSY, který navýší výtěžek z celé akce. Pro tuto zábavu jsme vybrali přírodní parket ve Zdíkově, který zná každý pod názvem OSTROV.

Celá akce začíná ve 20:00 hodin a hrát na ní bude místní známá kapela Labyrint, v roli předkapely se představí dívčí kapela BARAKUDY a jako host přijede zpestřit a obohatit kulturní zážitek bubenická sestava WILD STICK z Českých Budějovic se svou bubenickou show.

Vybraný výtěžek, který bude NADACÍ DIVOKÉ HUSY zdvojnásoben, bude použit na vybavení jídelny a pořízení nového kotle v Domě klidného stáří v Pravětíně.

V tuto dobu již začínají přípravy, aby vše proběhlo tak, jak má, a budeme doufat, že nám i počasí pomůže k velké návštěvnosti.

Předprodej vstupenek bude zahájen 25. 5. 2015 v cestovní kanceláři Kohout ve Vimperku.

Oblastní charita Vimperk Vás všechny na tuto akci zve a přeje kulturní zážitek, který bude stát za to.  

                                                            

Za Oblastní charitu Vimperk Jana Brabcová

Módní přehlídka v Pravětíně

V domově pro seniory v Pravětíně neustále přemýšlíme o tom, jak obohatit život našim klientům, aby jejich život zde nebyl jen o lécích a o nemocích, ale aby zažili i něco hezkého, aby se pobavili tak jako dříve. Tentokrát jsem dostala zvláštní nápad. V úterý 14. 4. 2015 jsme uspořádali pro naše klienty „módní přehlídku“, do které se zapojily zaměstnankyně našeho domova v roli modelek. Předváděly nejen různé krásné šaty, ale i doplňky, boty či šperky. Předvádění modelu bylo doplněnou hudbou či písní země, ze které model pocházel. Pro všechny to bylo velmi milé překvapení a jak dámám, tak pánům se přehlídka moc líbila. Nadšené obecenstvo tleskalo a všichni se rádi a se zájmem podívali, co se nosí ve Francii nebo dokonce v Mexiku, co se nosí na plesech, večírcích či na vycházku.  Vzhledem k úspěchu akce určitě nebude tato přehlídka poslední.

Helena Rejšková, pracovnice v sociálních službách

 

Nabídka práce

Oblastní charita Vimperk přijme zdravotní sestru s registrací a pečovatelku do domova pro seniory. Nástup ihned.

Růžičkový ples

 

 

Pohybová terapie -  procvičování rukou

V Prachaticích v Domě s pečovatelskou službou Skalka proběhla pohybová terapie - procvičování rukou

Vlastnoruční výroba růží z listí

V pečovatelské službě se v průběhu října uskutečnilo několik zajímavých akcí. V DPS Čkyně proběhlo příjemné odpolední posezení s vlastnoruční výrobou růží z listí.

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

Pojďte si zaběhat

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

 

Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s Gymnáziem a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava uspořádala dne 9. 9. Benefiční běh městem Vimperk 2014. Celé sportovní odpoledne se neslo v poklidném duchu. Nadšení a závodní atmosféra se nesla po celém hřišti.

Závodníci a všichni přítomní i ti, kteří přispěli, aniž by vyběhli na trať, si celé odpoledne užili. Jistě k tomu dopomohlo i počasí, které nám všem vyšlo vstříc a ukázalo, že v tomto deštivém období sluníčko ještě umí svítit.

Výtěžek, kvůli kterému se tato dobročinná akce konala, bude použit na krizovou pomoc NEXUS, Vyšplhal se na 6 241,- Kč. Krizová pomoc NEXUS je určena lidem, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo na životě (například, obětem násilí, šikany, osobám se sebevražednými sklony, krize při ztrátě partnera, dítěte … Na startovní čáru se postavilo rovných 80 závodníků a mnoho dalších přispělo bez účasti na startu.

Za organizaci na závodech patří velký dík právě realizačnímu týmu Ski klubu Šumava. Díky němuž proběhlo po sportovní stránce vše na profesionální úrovni.

Další díky patří firmě SAS TRADING CZ, s.r.o., za tisk plakátů, Janu Viennerovi, za tisk pamětních listů, městu Vimperk, MěKS Vimperk. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tohoto běhu zúčastnili, ať už jako závodníci či diváci a finančně tak tuto akci podpořili.

Dnes už je skoro jistě, že z vydařeného nultého ročníku se stane ročník první, druhý, třetí … Budeme doufat, že touto formou pojatá pomoc se stane tradicí.

                                                                      Jana Brabcová,
pracovník PR Oblastní charity Vimperk


Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

V Domově klidného stáří v Pravětíně se konala v pátek 30. května pouť při příležitosti svátku sv. Zdislavy, která je patronkou domova.

Pouť byla zahájena tradičně Mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Michal Pulec. Následoval slavnostní oběd a po něm hezký program. Nejprve se uskutečnilo klidné a příjemné posezení obyvatel s panem farářem, s panem jáhnem J. Filipem i s naší pastorační asistentkou V. Předotovou. Pozvání na pouť přijala i ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. M. Čermáková.  Obyvatelé měli možnost vyprávět o životě v našem domově, o svém životě a o tom, co pro ně znamená domov a kde se cítí doma. Potěšila nás slova chvály paní, která žije v našem domově teprve měsíc, celý život prožila ve Vimperku a která nešetřila slovy chvály jak na adresu krásné přírody v okolí domova, příjemného prostředí v domově i personálu, který je vždy vlídný a ochotný. Po tomto setkání nám připravili žáci a učitelé místní Základní uměleckého školy ve Vimperku velmi hezké vystoupení. Pouť byla zakončena jak jinak než oblíbeným posezením u harmoniky, protože pro generaci našich seniorů je dechovka ta nejoblíbenější hudba a bez hezké písničky není žádná oslava úplná.

Celý den se nesl v klidném a příjemném duchu, k pouti patří i dobré jídlo, každý si mohl najít na celém programu to, co má rád.

Všem, kteří se na pořádání akce podíleli, patří veliký dík. Jsme rádi, že můžeme s našimi seniory prožívat v domově nejen dny všední, ale i ty sváteční.

                                                               Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk

Noc kostelů v Prachaticích

Opět po roce byla 23. května na území celé naší republiky pořádána NOC KOSTELŮ. Tato akce poskytuje široké veřejnosti možnost prohlédnout si často i s odborným výkladem místní kostel včetně prostor, které nejsou obvykle běžně dostupné, a zúčastnit se zajímavých kulturních či duchovních programů, které různé farnosti nabízejí.  

Oblastní charita Vimperk a Farní charita Prachatice měla tento rok možnost prezentovat svou činnost v kostele svatého Jakuba Staršího v Prachaticích. V rámci prezentace nazvané Charita pomáhá měli možnost zájemci setkat se s ředitelkou obou charit Mgr. Danou Markovou, která jim přiblížila všechny charitní služby na okrese Prachatice, tedy jak služby péče (domov pro seniory či pečovatelskou službu), tak i služby sociální prevence (azylové domy pro matky s dětmi a pro muže, terénní program i služby pro rodiny s dětmi). Posluchači se také  velice zajímali o poskytování zdravotní péče formou charitní ošetřovatelské služby. Prezentace byla doplněna fotografiemi z činnosti, v prostorách kostela jsme připravili panely, na kterých byly podrobější informace o poskytovaných službách, každý si pak mohl odnést i leták o každé prezentované službě.

O zájmu z řad veřejnosti svědčí i řada dotazů od návštěvníků, jejich zájem o získání podrobných informací i závěrečná již neformální diskuse o významu pomoci, kterou obě charity v regionu nabízejí, i o financování jednotlivých projektů. Setkání se uskutečnilo v kapli kostela, atmosféra byla navozena předchozím hezkým programem, a to duchovním čtením s hudbou a fotografiemi.  Děkujeme tímto panu faráři P. Josefu Sláčíkovi za možnost a příležitost ukázat, jakou Oblastní charita Vimperk a Farní charita Prachatice nabízí lidem pomoc v nejrůznějších nepříznivých sociálních situacích.

                                                                                               Jana Brabcová, pracovník PR

ROZJÍMÁNÍ NAD JANOVÝMI PAŠIEMI

V  pátek 4. dubna 2014 od 13:00 hodin v kapli Domova klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně proběhlo setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk a Farní charity Prachatice.

Náplní celého odpoledne bylo Rozjímání nad Janovými pašiemi J. S. Bacha , kterým nás provázel vimperský kněz Mgr. Michal Pulec. Měli jsme možnost připomenout si poslední chvíle Ježíšova života a prožít je prostřednictvím poslechu vybraných částí Janových pašií J. S. Bacha., ke kterým nám zasvěcený výklad podal P. Mgr. Michal Pulec.

Setkání nebylo určeno jen praktikujícím věřícím, ale i ostatním zaměstnancům. Všichni jsme si odnesli mnoho poznatků a zážitků i díky překrásné duchovní hudbě.

Já osobně bych každému přála prožít takový emociální zážitek.

Je  na místě  touto cestou poděkovat panu faráři Mgr. Michalu Pulcovi, který pro nás nepřipravil pouze toto nádherné setkání, ale také pro naše klienty slouží mše svaté v našem domově pro seniory. Spolupráce s panem farářem si velice vážíme.

                                                                              Jana Brabcová, pracovník PR Oblastní charity Vimperk