Nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty v Č. Budějovicích

Diecézní charita Č.Budějovice spustila nové webové stránky Poradny pro cizince a migranty. Na webu naleznete informace pro cizince, informace o činnosti poradny, vzdělávání cizinců, ....atd.

více naleznet na www.cizincicb.charita.cz

 

V českobudějovické diecézi skončila Tříkrálová sbírka rekordem

V českobudějovické diecézi letošní výtěžek Tříkrálové sbírky dosáhnul rekordní částky 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském roce. Děkujeme dárcům, koledníkům za podporu a v příštím roce zase naviděnou.  Více…

Duchovní cvičení 8-10.11. 2012

Ve dnech 8.-10.11 se setkali zaměstnanci, dobrovolníci všech charit českobudějovické diecéze na duchovních cvičeních na Svaté Hoře u Příbrami pod vedením biskupského vikáře biskupa Pavla Posáda.

Pozvánka na pracovní setkání v rámci "Týdne seniorů"

POZVÁNKA

Nová paní ředitelka v Charitě Kaplice

V Charitě Kaplice došlo ke změně na pozici ředitele. Dloholetou ředitelku Marii Froulíkovou vystřídala Mgr. Ivana Žáčková. Kontaktní údaje - mobil:  731 604 509, e-mail: ivana.zackova@charitakaplice.cz

Diecézní charity Č.Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva obsahuje přehled o činnosti charity, poskytnutých sociálních službách, informace a popis projektů v českobudějovické diecézi a také v zahraničí a výsledky hospodaření. Zprávu naleznete zde.

Bavíme se a pomáháme

Bavíme se a pomáháme

Oblastní charita Vimperk pořádala dne 30. června 2012 benefiční akci nazvanou Bavíme se a pomáháme na podporu Domu klidného stáří Pravětín zaštítěnou radní Jihočeského kraje, RNDr. Janou Krejsovou a starostou města Vimperk, Ing. Bohumilem Petráškem.  

Od 14:00 hod. byl připraven bohatý program pro rodiny s dětmi, připravili jsme ukázku sanitního vozu, policejního vozu, hasičské techniky, skákací hrad, soutěže, malování na obličej, výtvarné dílničky, ukázku historického šermu apod.. Ač se počasí vydařilo až přespříliš, teploměr vyšplhal nad 30 stupňů, odpoledne se neslo v duchu pohody, radosti a legrace. Od 16:00 hod. se pak konal koncert rockové hudby, zahrály nám bez nároku na honorář dvě kapely, MEGABIT z Vimperka a ESTUARY HIGH TIDE z Českých Budějovic. Na své si tak přišli příznivci rockové hudby z řad mládeže i dospělých. 

Program byl doplněn soutěží o ceny, návštěvníci mohli podpořit domov pro seniory v Pravětíně také zakoupením upomínkových keramických předmětů vyrobených přímo v domově, kde máme keramickou pec.

Výtěžek akce činil 9 646,- Kč. Velkým překvapením bylo to, kolik lidí bylo ochotno pomoci při zajištění akce. Zdarma vystoupili šermíři, muzikanti, majitel hotelu Zlatá Hvězda nám zdarma poskytl celý areál hotelu, bez nároku na odměnu nám pomohlo mnoho dobrovolníků při zajišťování jednotlivých programů během celého odpoledne, cenami do soutěže přispělo mnoho sponzorů. Za to patří všem velký, velký dík, ukázali tak svá dobrá srdce.  Čas strávený přípravami, starosti, které akci předcházely, nebyly nic proti zjištění, že i v dnešní době se najde parta lidí, kteří svůj čas věnují tomu, aby udělali něco pro druhé.

V neposlední řadě děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a přispěli tím na dobrou věc.  

            Jana Brabcová, Alena Škopková, DiS., pracovnice Oblastní charity Vimperk

Vystoupení Mateřské školy v Pravětíně

Dne 27. 6. 2012 proběhlo vystoupení mateřské školky z Vlachova Březí v Domově klidného stáří Pravětín.

Opekání v Prachaticích

Dne 26. 6. 2012 proběhla akce Opékání v Domě s pečovatelskou službou Skalka v Prachaticích.

pozvánka 309.1 KB

Prezentace

Podívejte se na prezentace činnosti projektů a charit  v českobudejovické diecézi.