Dům klidného stáří Pravětín

/domov pro seniory/

Adresa:

Pravětín 23, 385 01 Vimperk

Provozní doba:

Celoroční pobytové zařízení pro seniory, služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty:


Poslání:

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Chceme  umožnit takto znevýhodněným lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a rozvíjení sociálních kontaktů. 

Zařízení poskytuje tyto služby:

 • ubytování (v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích)
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komu je služba určena:

osobám od 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny

Zařízení si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti zájemce z těchto zákonných důvodů:

 • nedostatečná kapacita, všechna lůžka jsou obsazena dle § 91 odst. 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (žádost je zařazena do evidence čekatelů)
 • zdravotní stav osoby žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení dle § 91 odst. 3 písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 36 písm. a) vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • osoba žadatele není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci dle § 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 36 písm. b) vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití dle § 91 odst. 3, písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 36 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 91 odst. 3 písm. b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • osoba žadatele nemá sníženou soběstačnost, situace žadatele nevyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby dle § 49 odst. 1 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy dle § 91 odst. 3, písm. d) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zásady poskytované služby:

 • vlídnost
 • empatie
 • ochota
 • slušnost

Cíl:

Klientovi je sociální služba poskytována dle jeho individuálních potřeb a přání. Klient má pocit bezpečí, má zajištěnou fyzickou i psychickou pohodu, svobodně se rozhoduje o svém způsobu života v zařízení, má potřebné sociální kontakty, aktivně tráví volný čas dle svých možností a zájmů. Klient může žít v zařízení do konce života důstojně a bez bolesti.

Proč si vybrat právě domov pro seniory v Pravětíně?

Domov má pouze 36 lůžek, nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, má vlastní kuchyni, která je schopna připravit jídla domácí kuchyně dle přání klientů. Péči zajišťuje během dne i v noci dostatečný počet pečovatelek i zdravotních sester. Zařízení má vlastní prádelnu, kapli, venkovní terasu, ve všech pokojích jsou elektricky polohovatelná lůžka a signalizační zařízení pro případ přivolání pomoci. Předností domova je jeho umístění na klidném místě s krásnou šumavskou přírodou v okolí a vlídný personál, který respektuje individuální potřeby každého klienta.

FOTOGALERIE z PRAVĚTÍNa

Dokumenty:

Průvodce sociální službou (dokument pdf)
Žádost - Dům klidného stáří Pravětín (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Ceník (dokument pdf)
Směrnice – stížnosti (dokument pdf)


Projekt je realizován díky dotaci MPSV (v roce 2021 ve výši 10 709 679,- Kč, v roce 2020 ve výši 5 887 000,- Kč)

a Jihočeského kraje (v roce 2021 ve výši 500 000,- Kč, v roce 2020 ve výši 500 000,- Kč).

 Jihocesky_kraj