Krizová pomoc - Nexus

/dle § 60 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách/

Sídlo:

Krátká 125, 385 01 Vimperk (1. patro)

Místo realizace služby:

Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pronajatém prostoru v ul. Krátká 125 ve Vimperku.

Kontakty:

Provozní doba:

Den od (hod.) do (hod.)
Pondělí 14:00 16:00 (terénní forma)
Úterý 14:00 16:00 (ambulantně)
Středa 14:00 16:00 (terénní forma)
Čtvrtek 14:00 16:00 (ambulantně)

Ve výjimečných situacích mimo tuto dobu (tel. 732 122 071).

Poslání:

Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které se ocitly v takové krizové situaci, kterou nejsou schopni samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví nebo i životě. Služby poskytujeme ambulantně i terénní formou přímo ve vlastním domácím prostředí, obracet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.)

Poskytujeme tyto služby:

 • sociálně terapeutické činnosti
  • krizová intervence
  • další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Cíl služby:

 • osoba v krizi nachází východisko z nepříznivé situace do té míry, že je odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví
 • osoba využívá při řešení nepříznivé situace v co největší míře vlastní sily a schopnosti

Cílová skupina

 • osoby v krizi, jež jsou ohroženy na zdraví či životě:
  • osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné, po těžkém úrazu
  • osoby, jejichž blízký je nevyléčitelně nemocný
  • osoby, které utrpěly ztrátu blízkého člověka
  • oběti násilí
  • oběti šikany (ve škole, na pracovišti, v rodině)
  • osoby, jež ztratily smysl života, chuť žít
  • osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci finanční, neví, jak dál
  • osoby, které se cítí osamělé, opuštěné
  • osoby, které se ocitly bez domova

Služba je poskytována bez úhrady uživatele.

Jak lze požádat o službu:

Telefonicky: 732 122 071, 739 739 886
e-mail:          nexus@vimperk.charita.cz 
osobně:       Krátká 125, Vimperk (1. patro)

Dokumenty:

Žádost o službu (dokument pdf)
Příručka pro uživatele (dokument pdf)
Pravidla uzavření smlouvy (dokument pdf)
Vzor smlouvy (dokument pdf)
Směrnice – vyřizování stížností (dokument pdf)

V roce 2021 byl projekt financován z MPSV dotací ve výši 159 597 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

(za rok 2020 ve výši 140 000,- Kč)

MPSV
Město Vimperk Vimperk