Pečovatelská služba Charity Vimperk

Sídlo

Krátká 125, 385 01  Vimperk

Kontakt:


Poslání

Posláním pečovatelské služby Charity Vimperk je poskytovat v domácnosti podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a kteří se z tohoto důvodu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podporujeme klienty, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Komu je služba určena:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a které potřebují podporu či pomoc při zabezpečení životních potřeb nebo které potřebují pomoc s péčí o domácnost
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Cíle služby:

 • osoby se sníženou soběstačností mohou žít doma ve svém přirozeném prostředí při zabezpečení biologických, psychických, sociálních či duchovních potřeb
 • osoby se sníženou soběstačností mají zajištěnou péči o domácnost
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, mají zajištěnou pomoc při chodu domácnosti
 • osoby se sníženou soběstačností mají zajištěnou podporu či pomoc dle jejich individuálních potřeb

Zásady poskytování sociální služby:

 • rovný přístup
 • respektování individuality a důstojnosti každého
 • ochota
 • mlčenlivost

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad dospělým občanem
 • nákup s uživatelem
 • doprovod při procházce
 • doprava uživatele

Místo poskytování

ORP Vimperk:
Vimperk a spádové osady (Boubská, Bořanovice, Sudslavice, Výškovice, Hrabice, Lipka)
Zdíkov a spádové osady (Zdíkovec, Masákova Lhota, Zábrod, Račov, Putkov, Lesní Chalupy, Nový Dvůr)
Stachy a spádové osady (Jaroškov, Hodonín, Michalov, Řetenice, Šebestov, Studenec, Vyšehrad, Úbislav, Kůsov, Zadov)
Vacov a spádové osady (Miřetice, Lhota nad Rohanovem)
Čkyně a spádové osady (Kovanín, Žár, Dolany, Nespice, Onšovice, Zahoříčko, Bolíkovice)
Zálezly, Lčovice, Bohumilice, Radhostice (Libotyně), Svatá Maří, Buk, Šumavské Hoštice (Kosmo), Žárovná,
Nové Hutě, Nicov, Strážný

ORP Prachatice:
Prachatice a spádové osady (Podolí, Kahov, Oseky, Stádla, Volovice, Perlovice, Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka, Libínské Sedlo)
Volary, Husinec, Chlumany

Provozní doba

Den od (hod.) do (hod.)
Pondělí 7:00 16:00
Úterý 7:00 16:00
Středa 7:00 16:00
Čtvrtek 7:00 16:00
Pátek 7:00 16:00
Sobota 9:00 14:00
Neděle 9:00 14:00

Provozní doba v den státního svátku se shoduje s provozní dobou o víkendu.
Dle individuální potřeby lze poskytnou službu i mimo tuto provozní dobu.

Dokumenty:

Jak postupovat, pokud potřebujete pečovatelskou službu (formát pdf)
Žádost o pečovatelskou službu - formulář (formát pdf)
Pravidla pro uzavření smlouvy (formát pdf)
Vzor smlouvy (formát pdf)
Směrnice – vyřizování stížností (formát pdf)
Ceník (formát pdf)

 


Projekt je financován z těchto zdrojů:

Pečovatelské službě byla v roce 2021 poskytnuta dotace ve výši 500 000 Kč a na nákup vozidla pro pečovatelskou službu byla poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč od Jihočeského kraje.

MPSV - v roce 2021 byla Pečovatelské službě postkytnuta dotace vyši 8 939 728 Kč.

MPSV - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 1 800 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 2 700 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 611 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 155 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 258 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 762 000,- Kč

Jihočeský kraj - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 190 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 300 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 55 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 161 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 77 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 190 000,- Kč

město Prachatice, město Vimperk, město Volary, obec Čkyně, obec Stachy, obec Zdíkov, obec Zálezly, obec Bohumilice, obec Vacov, obec Nicov, obec Sv. Maří

Jihocesky_kraj