Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk

Sídlo

Krátká 125, 385 01  Vimperk

Kontakt:


Poslání

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat v domácnosti podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a kteří se z tohoto důvodu ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Podporujeme klienty, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Komu je služba určena:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a které potřebují podporu či pomoc při zabezpečení životních potřeb nebo které potřebují pomoc s péčí o domácnost
 • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 

Cíle služby:

 • osoby se sníženou soběstačností mohou žít doma ve svém přirozeném prostředí při zabezpečení biologických, psychických, sociálních či duchovních potřeb
 • osoby se sníženou soběstačností mají zajištěnou péči o domácnost
 • rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, mají zajištěnou pomoc při chodu domácnosti
 • osoby se sníženou soběstačností mají zajištěnou podporu či pomoc dle jejich individuálních potřeb

Zásady poskytování sociální služby:

 • rovný přístup
 • respektování individuality a důstojnosti každého
 • ochota
 • mlčenlivost

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

 • dohled nad dospělým občanem
 • nákup s uživatelem
 • doprovod při procházce
 • doprava uživatele

Dokumenty:

Jak postupovat, pokud potřebujete pečovatelskou službu (formát pdf)
Žádost o pečovatelskou službu - formulář (formát pdf)
Pravidla pro uzavření smlouvy (formát pdf)
Směrnice – vyřizování stížností (formát pdf)
Ceník (formát pdf)


Projekt je financován z těchto zdrojů:

MPSV - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 1 800 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 2 700 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 611 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 155 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 258 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 762 000,- Kč

Jihočeský kraj - v roce 2020 byla z dotace podpořena ve výši:

Pečovatelská služba Vimperk 190 000,- Kč
Pečovatelská služba Prachatice 300 000,- Kč
Pečovatelská služba Volary 55 000,- Kč
Pečovatelská služba Zdíkov 161 000,- Kč
Pečovatelská služba Stachy 77 000,- Kč
Pečovatelská služba Čkyně 190 000,- Kč

město Prachatice, město Vimperk, město Volary, obec Čkyně, obec Stachy, obec Zdíkov, obec Zálezly, obec Bohumilice, obec Vacov, obec Nicov, obec Sv. Maří

Jihocesky_kraj