Projekt Aktivně ve stáří

aktivizace
Projekt navazuje na registrovanou sociální službu (pečovatelská služba). Cílovou skupinou jsou senioři, kterým je poskytována pečovatelská služba. V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které umožňují seniorům, zejména osobám se sníženou soběstačností, zapojovat se do společenství dalších seniorů s cílem předcházet izolaci těchto osob, udržovat a rozvíjet tělesnou kondici těchto osob. Senioři se již dlouhodobě do aktivit projektu zapojují, oceňují pestrou nabídku činností, které jim pomáhají aktivněji trávit volný čas a udržovat a rozvíjet své schopnosti.

Realizované aktivity:

  1. kondiční aktivity
  2. výtvarné dílny
  3. besedy na zajímavá témata