O nás

Oblastní charita Vimperk je je poskytovatelem sociálních služeb, je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení domácí péče. Jejím posláním je poskytovat pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci.

Z historie naší charity

Název: Oblastní charita Vimperk

Sídlo: Pravětín 23, 385 01  Vimperk

Zřizovatel:  Biskupství českobudějovické, Biskupská 4, 370 21  České Budějovice

Právní postavení: právnická osoba

Ředitelka: Mgr. Dana Marková

Tel./fax: 388 412 738, 731 402 993

e-mail: info@fch-vimperk.cz, reditel@vimperk.charita.cz 

Účetní: tel: 388 412 734, e-mail: ucetni@vimperk.charita.cz 

Č. účtu: 3472900297/0100

Největší cílovou skupinou našich služeb jsou zejména senioři či osoby se sníženou soběstačností. Pro tuto skupinu osob poskytujeme tyto služby péče:

Další cílovou skupinou našich služeb jsou rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, nebo rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny tyto služby prevence:

Pro osoby v krizi je určena služba:

Další činnosti:

Aktivně ve stáří

Pěstoun - doprovázení pěstounských rodin

 

Složení Rady Oblastní charity Vimperk

Stanovy OCH

Zřizovací dekret