Adresář

Mgr. Dana Marková

Tel.: 388 412 738, 731 402 993
ředitelka

Jana Hubáčková

vrchní sestra domova pro seniory

Veronika Smažíková, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí sociálního úseku

Tereza Tichá, DiS.

Tel.: 733 220 649
sociální pracovnice

Dana Vidlášová

Tel.: 388 416 288, 731 402 992
vedoucí pečovatelské služby, zástupkyně ředitelky

Miriam Dohnalová, DiS.

sociální pracovnice pečovatelské služby

Mgr. Romana Karták

sociální pracovnice pro rodiny s dětmi a krizové pomoci, projektu Pěstoun a vedoucí těchto služeb

Bc. Lenka Gribáčová

sociální pracovnice služby pro rodiny s dětmi a krizové pomoci

Radka Švarcová, DiS.

sociální pracovnice - projekt Pěstoun a SASR

Jitka Nachlingerová, DiS.

zástupkyně vrchní sestry domácí péče

Petr Malík

Tel.: 731 604 490
projektový manažer, PR, fundraising, metodik, koordinátor Tříkrálové sbírky

Simona Vidlášová

koordinátor Tříkrálové sbírky, administrativní pracovník CHOS

Bc. Věra Šťastná

Tel.: 733 676 732
vrchní sestra domácí péče

Bc. Dominika Vlčková

sociální pracovnice - projekt Pěstoun