Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Markovi Matouškovi za to, že Oblastní charitě Vimperk dnes, 17. 3. 2020 ve 12 hodin, daroval 500 ks ochranných roušek, které nutně potřebují naše zdravotní sestry i pracovnice v sociálních službách při poskytování péče seniorům v našem domově v Pravětíně i v domácnostech našich klientů na území celého okresu Prachatice.

Moc si této pomoci vážíme obzvláště v této krizové situaci. V době, kdy jsme zahlceni negativními informacemi, je úžasné setkat se s projevem takové lidské pomoci.

Služby v době koronaviru

Oblastní charita Vimperk pomáhá v době epidemie COVID-19

Dům klidného stáří Pravětín

Oblastní charita Vimperk nepřetržitě zajišťuje péči v domově pro seniory v Pravětíně (36 lůžek), snažíme se v maximální možné míře zajistit veškeré potřeby našich klientů. Platí zákaz návštěv, což je pro seniory velmi nepříjemné, rodinní příslušníci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle 733 220 649, po domluvě zprostředkujeme alespoň telefonický kontakt blízkých osob se seniorem. Zavedli jsme potřebná hygienická opatření, která by měla zabránit rozšíření kolonaviru do našeho zařízení. K tomu potřebujeme zajistit zejména alespoň dostatek ochranných roušek, bohužel nemáme k dispozici ani jeden respirátor. Od krajského úřadu jsme obdrželi pouze 65 ochranných roušek pro domov, což nám stačí maximálně na 2 dny. 

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba pomáhá seniorům na území celého okresu Prachatice. Bez omezení jsme zatím schopni zajistit dovážku obědů, nákupy i úkony péče. V současné době můžeme v naléhavých případech dle kapacitních možností pomoci i seniorům, kteří nemají uzavřenou písemnou smlouvu na poskytování pečovatelské služby. Obracet se mohou na vedoucí pečovatelské služby na tel. čísle 731 402 992. Také pro pečovatelskou službu sháníme ochranné roušky, dostali jsme dnes ráno prostřednictvím krajského úřadu pouze 65 ochranných roušek pro 20 pečovatelek.

Služba pro rodiny s dětmi

Na základě usnesení Vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 je pozastaven provoz. Služby pro rodiny s dětmi (jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).

Krizová pomoc (projekt Nexus)

Z provozních důvodů poskytujeme v současné době krizovou pomoc telefonicky na tel. čísle 732 122 071.

Doprovázení pěstounských rodin

Z důvodu nouzového stavu a po dobu karanténních opatření zajišťujeme podporu pěstounům a dětem v pěstounské péči telefonicky na číslech: 731 619 805 a 732 122 071.

Zdravotnické zařízení domácí péče

Zdravotní sestry poskytují nezbytnou zdravotní ošetřovatelskou péči v domácnostech dle indikace lékaře. Potýkáme se s vážným nedostatkem ochranných pomůcek. Naše zdravotnické zařízení zatím nedostalo žádné pomůcky ze strany státu, objednávky dodavatelé nejsou schopni vykrýt. Zásoby ochranných roušek nám vystačí maximálně do konce týdne.

ZÁKAZ VSTUPU NÁVŠTEV!

covid-19 

Informace o zákazu vstupu do zařízení

COVID-19

 

Postní almužnou konáme efektivní modlitbu

Diecéze českobudějovická, České Budějovice – Popeleční středou začíná postní období, ke kterému patří nejen půst, ale také dobré skutky a almužna. Diecézní charita České Budějovice společně s Pastoračním střediskem Biskupství českobudějovického nabízí možnost zapojit se do Postní almužny. Do papírových kasiček „postniček“, které si lidé mohou v kostelích vyzvednout o 1. neděli postní (letos 1. března), je dána příležitost vložit peníze v hodnotě odřeknutého požitku ve prospěch potřebných. 

Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2020

Dne 1. února ve 14:00 se konalo poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 2020. Připravili jsme pro ně pohoštění, vystoupení učitelů a žáků základní umělecké školy a vystoupepní skupiny historického šermu Vendeta. 

  

Tříkrálová sbírka 2020

Od 1. do 14. ledna 2020 probíhala ve Vimperku a jeho okolí Tříkrálová sbírka, která letos slavila již 20. výročí.

Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR. Její výsledek je závislý na ochotě stovek dobrovolníků, kteří se do této sbírky po celé České republice každoročně zapojí. U nás na Vimpersku jste mohli potkat jednu z 27 skupinek koledujících králů. Velké poděkování patří všem těmto malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla uskutečnit. Děkujeme také především všem štědrým dárcům, z nichž mnozí i letos netrpělivě vyhlíželi koledníky, kteří jim přinášeli Boží požehnání. 

Výtěžek sbírky, který činí 199 073,- Kč, bude využit na podporu našich terénních sociálních služeb a domova pro seniory v Pravětíně. 

Ze srdce děkujeme, že nám pomáháte pomáhat a přejeme mnoho dobrého v roce 2020.

Koordinátor TS

Simona Vidlášová

 

 

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2020

Dne 3. ledna požehnal vimperský kněz J. Stehlík koledníkům Tříkrálové sbírky 2020 v kostele Navštívení panny Marie ve Vimperku.

Poděkování obci Kubova huť

Děkujeme obci Kubova huť a sponzorům za dar ve výši 10.000,- Kč z výtěžku benefičního koncertu "...až na vrcholky hor", který se konal v sobotu 19. října v hotelu Kristian. 

Nové bylinkové záhony pro kuchyni domova v Pravětíně