Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012 na Vimpersku

A je to tady. Tak jako každý rok proběhla ve dnech od 1. – 14. 1. 2012 Tříkrálová sbírka. Letošní počasí moc nenahrávalo obětavým koledníkům, kteří v dešti, mrazu, ale i v nepříjemném větru koledovali od chalupy k chalupě, od domu k domu. Dojemný pohled na Tři krále - Kašpara,  Melichara a Baltazara, kteří každému zazpívali klasické „My tři králové jdeme k Vám …“, nás určitě všechny dojal. Jejich jiskřičky v očích a nadšení pro koledu nás všechny zahřály u srdce. Důkazem vstřícnosti a ochoty přispět na dobrou věc je celkový výtěžek sbírky na Vimpersku: 138 077,- Kč

Oblastní charita Vimperk v roce 2011

Oblastní charita Vimperk byla v roce 2011 významným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb na Vimpersku i Prachaticku.

Tříkrálová sbírka 2012

Od 1. do 14. ledna 2012 navštěvuje domácnosti na Vimpersku 19 skupinek tříkrálových koledníků.

Tříkrálovou sbírku organizuje celostátně Charita Česká republika, snaží touto sbírkou vzbudit zájem  široké veřejnosti o sociálně slabé, trpící lidi, umožňuje lidem podílet se alespoň symbolickou částkou na pomoci bližnímu v nouzi a získává tak finanční prostředky pro činnost všech charit.

Smyslová aktivizace v našem domově pro seniory v Pravětíně

Pracovnice v našem domově v Pravětíně připravují pro seniory různé terapeutické programy, pomocí kterých se snaží aktivizovat naše obyvatele domova. Zaměřujeme se na trénink paměti, rozvoj řeči a komunikačních dovedností, zlepšení schopnosti kreativní činnosti, rozvoj představivosti a podobně.

Pečovatelská služba a ošetřovatelská služba OCH Vimperk

Od 1. ledna Oblastní charita Vimperk rozšířila pečovatelskou a ošetřovatelskou službu na Vimpersku v souvislosti s ukončením pečovatelské služby BH Nemocnice Vimperk, o. p. s..

Na slovíčko se speciálním pedagogem či psychologem

Se začátkem školního roku nastaly všem školákům opět každodenní povinnosti. Nabízíme jim radu i pomoc psychologa nebo speciálního pedagoga.

Pomozte i Vy! Staňte se dobrovolníkem.

Chcete být užiteční a pomáhat těm, kteří vaši pomoc potřebují? Staňte se dobrovolníkem!

Jak plynul čas v Domově klidného stáří v Pravětíně

Obyvatelům našeho domova v Pravětíně se snažíme zpříjemnit pobyt tak, aby u nás byli opravdu spokojení a cítili se jako doma.