Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Krizová pomoc – projekt Nexus

Od roku 2014 poskytuje Oblastní charita Vimperk také krizovou pomoc. Je určena osobám, které se ocitly ve výjimečné krizové situaci, která může vést až k ohrožení zdraví nebo dokonce života.  Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, agresivnímu jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi můžeme vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a ztráty. Je důležité si uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale také něco, co s sebou nese nové šance, možnosti a příležitosti.

Tříkrálová sbírka 2015

Jako každý rok bychom Vás chtěli informovat o průběhu Tříkrálové sbírky. Rok co rok, hledáme nová slova, která by dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí. Použít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu a obětavost malých i velkých koledníčků i jejich vedoucích, je mnohdy nelehký úkol.

Růžičkový ples

 

 

PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ VLÁDI HOŠKA

Oblastní charita Vimperk si dovoluje pozvat všechny příznivce fotografií a osobitého vyprávění Vládi Hoška na příjemné posezení v jeho společnosti -  tentokrát na téma Šumava poetická a Nepál.

Místo: Vimperk
Termín: 26. 11. 2014, 19:00 — 26. 11. 2014, 19:01

Bezpečná domácnost

Zveme Vás v rámci prevence kriminality na přednášku s Ing. Ivo Novotným, ředitelem městské policie Prachatice.
Místo: Prachatice
Termín: 31. 10. 2014, 10:00 — 31. 10. 2014, 15:00

Pohybová terapie -  procvičování rukou

V Prachaticích v Domě s pečovatelskou službou Skalka proběhla pohybová terapie - procvičování rukou

Vlastnoruční výroba růží z listí

V pečovatelské službě se v průběhu října uskutečnilo několik zajímavých akcí. V DPS Čkyně proběhlo příjemné odpolední posezení s vlastnoruční výrobou růží z listí.

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

Pojďte si zaběhat

Ohlas na Benefiční běh městem Vimperk 2014

 

Oblastní charita Vimperk ve spolupráci s Gymnáziem a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava uspořádala dne 9. 9. Benefiční běh městem Vimperk 2014. Celé sportovní odpoledne se neslo v poklidném duchu. Nadšení a závodní atmosféra se nesla po celém hřišti.

Závodníci a všichni přítomní i ti, kteří přispěli, aniž by vyběhli na trať, si celé odpoledne užili. Jistě k tomu dopomohlo i počasí, které nám všem vyšlo vstříc a ukázalo, že v tomto deštivém období sluníčko ještě umí svítit.

Výtěžek, kvůli kterému se tato dobročinná akce konala, bude použit na krizovou pomoc NEXUS, Vyšplhal se na 6 241,- Kč. Krizová pomoc NEXUS je určena lidem, kteří jsou ohroženi na zdraví nebo na životě (například, obětem násilí, šikany, osobám se sebevražednými sklony, krize při ztrátě partnera, dítěte … Na startovní čáru se postavilo rovných 80 závodníků a mnoho dalších přispělo bez účasti na startu.

Za organizaci na závodech patří velký dík právě realizačnímu týmu Ski klubu Šumava. Díky němuž proběhlo po sportovní stránce vše na profesionální úrovni.

Další díky patří firmě SAS TRADING CZ, s.r.o., za tisk plakátů, Janu Viennerovi, za tisk pamětních listů, městu Vimperk, MěKS Vimperk. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se tohoto běhu zúčastnili, ať už jako závodníci či diváci a finančně tak tuto akci podpořili.

Dnes už je skoro jistě, že z vydařeného nultého ročníku se stane ročník první, druhý, třetí … Budeme doufat, že touto formou pojatá pomoc se stane tradicí.

                                                                      Jana Brabcová,
pracovník PR Oblastní charity Vimperk


Benefiční běh městem Vimperk 2014

Pojďte si zaběhat

 Benefiční běh městem Vimperk 2014

Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci s Gymnáziem a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava dne 9. 9. 2014 Benefiční běh městem Vimperk 2014. Start účastníků proběhne v  18:00 hodin na dopravním hřišti u základní školy TGM v parku, Pražská 167 ve Vimperku. Před samotným startem od 17:00 hodin proběhne prezence závodníků. Na Ty, kteří se vydají na start, čekají následující tratě (každý si bude moci vybrat podle svých sil a možností):

Místo: Vimperk
Termín: 9. 9. 2014, 18:00 — 9. 9. 2014, 18:01

Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

V Domově klidného stáří v Pravětíně se konala v pátek 30. května pouť při příležitosti svátku sv. Zdislavy, která je patronkou domova.

Pouť byla zahájena tradičně Mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Michal Pulec. Následoval slavnostní oběd a po něm hezký program. Nejprve se uskutečnilo klidné a příjemné posezení obyvatel s panem farářem, s panem jáhnem J. Filipem i s naší pastorační asistentkou V. Předotovou. Pozvání na pouť přijala i ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. M. Čermáková.  Obyvatelé měli možnost vyprávět o životě v našem domově, o svém životě a o tom, co pro ně znamená domov a kde se cítí doma. Potěšila nás slova chvály paní, která žije v našem domově teprve měsíc, celý život prožila ve Vimperku a která nešetřila slovy chvály jak na adresu krásné přírody v okolí domova, příjemného prostředí v domově i personálu, který je vždy vlídný a ochotný. Po tomto setkání nám připravili žáci a učitelé místní Základní uměleckého školy ve Vimperku velmi hezké vystoupení. Pouť byla zakončena jak jinak než oblíbeným posezením u harmoniky, protože pro generaci našich seniorů je dechovka ta nejoblíbenější hudba a bez hezké písničky není žádná oslava úplná.

Celý den se nesl v klidném a příjemném duchu, k pouti patří i dobré jídlo, každý si mohl najít na celém programu to, co má rád.

Všem, kteří se na pořádání akce podíleli, patří veliký dík. Jsme rádi, že můžeme s našimi seniory prožívat v domově nejen dny všední, ale i ty sváteční.

                                                               Mgr. Dana Marková, ředitelka Oblastní charity Vimperk