Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Mikulášská v Pravětíně

5. prosince v odpoledních hodinách navštívil Dům klidného stáří v Pravětíně Mikuláš s čerty a andělem.

Vánoční dekorace

V pečovatelské službě v Prachaticích se uskutečnila dne 21. 11. 2011 společenská akce, při které se vyráběla vánoční dekorace a adventní věnce. Setkání bylo příjemné a vlastnoruční výroba udělala všem radost.

Pečovatelka s kytičkou

Dne 31. října se na prachatické radnici konalo vyhlášení Pečovatelka s kytičkou. Potěšilo nás, že ocenění získal kolektiv pečovatelek v Prachaticích v Domě s pečovatelskou službou Skalka (Jana Vanáčová, Jana Srbená, Edita Bohoňková, Dita Schönová, Miriam Dohnalová). Ocenění vycházelo z hlasování klientů sociálních a zdravotních služeb. Občané hodnotili i nejlepší zdravotní sestru. Ocenění si odnesla také zdravotní sestra naší organizace, a to sestra domácí péče Jitka Furišová.

Oslava - 20. výročí založní Diecézní a Městské charity v Č.Budějovicích

Přijměte srdečné pozvání na oslavu konající se u příležitosti 20. výročí založení Diecézní a Městské charity České Budějovice, která se koná dne 24. listopadu 2011 od 17. hod. v koncertní síni Otakara Jeremiáše. Těšíme se na setkání s Vámi.“

Roma fest Vimperk – II. ročník

Dne 29. 10. 2011 se uskutečnil v Městském kulturním středisku ve Vimperku již II. ročník Roma festu Vimperk, který pořádala Oblastní charita Vimperk. Jedná se o přehlídku romského tance a hudby. Zúčastnily se tři taneční soubory, dva z Vimperka a jeden z Volar, živě nám zahrála romská skupina z Milevska. Každý soubor předvedl několik romských čardášů, při živé hudbě si pak mohli zatančit i diváci. Velkou radost nám udělali zejména ti nejmenší. Poprvé měl premiéru nejmladší člen vimperského souboru Čhave Devlestar, Ríša Kurej, kterému ještě nejsou ani 3 roky. Odpoledne bylo veselé, všichni se dobře bavili, o akci informoval živě i Český rozhlas. Pro účinkující bylo připraveno občerstvení.

Jen závěr nebyl nejšťastnější, předčasně jsme akci ukončili kolem 20. hodiny, protože jeden z diváků vyvolal konflikt, následkem toho došlo k výtržnosti, která měla za následek i poškození zařízení v Městském kulturním středisku. Na místo byla zavolána policie, která řešila přestupek jednoho z účastníků.

fotogalerie

Smyslová aktivizace v našem domově pro seniory v Pravětíně

Pracovnice v našem domově v Pravětíně připravují pro seniory různé terapeutické programy, pomocí kterých se snaží aktivizovat naše obyvatele domova. Zaměřujeme se na trénink paměti, rozvoj řeči a komunikačních dovedností, zlepšení schopnosti kreativní činnosti, rozvoj představivosti a podobně.

I pečovatelky se vzdělávají v poskytování 1. pomoci!

Dne 12. 10. 2011 se konal kurz 1. pomoci pro naše pečovatelky v terénní pečovatelské službě. Odborný výklad byl samozřejmě doplněn i praktickými ukázkami. Každá pracovnice si musela sama vyzkoušet některé postupy, které jsou důležité pro záchranu lidského života.

Konference o smyslové aktivizaci

Dne 19. 10. 2011 se zástupci naší organizace zúčastnili konference, kterou uspořádal Domov pro seniory Mistra Křišťana v Prachaticích. Ředitelka tohoto domova zde představila nový projekt zaměřený na smyslovou aktivizaci seniorů v tomto zařízení. Konference byla zajímavá, uvědomili jsme si, že i my takovéto aktivity s našimi obyvateli děláme, zároveň jsme zde získali nové podněty a nápady, které nám jistě napomohou zkvalitnit naši péči.

Hudební pondělky

Každých čtrnáct dní v pondělí pořádáme v našem Domově pro seniory v Pravětíně hudební odpoledne s harmonikou.

            Většina obyvatel našeho domova se na toto setkání velice těší. V poklidné a uvolněné atmosféře se zaposloucháváme do zvuku harmoniky, kterou svými hbitými prsty rozeznívá pan Chval, který nám takto již řadu let zpříjemňuje dvě až tři hodiny čas oblíbenými písničkami. Klienti si staré známé písničky nejen pobrukují a zpívají, ale dokonce si někteří rádi zatančí. Hudební pondělky se neobejdou také bez dobrého zákusku a kávy. Jakmile hudební pondělí skončí, už se těšíme na další.

Vyrob si svíčku!

Blíží se dlouhé podzimní a zimní večery, a proto jsme na den jme připravili v rámci aktivizačních činností pro seniory v pečovatelské službě odpoledne, během kterého se zájemci učili vyrábět svíčky. Akce se konala 11. 10. 2011 ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou Skalka, všechny přítomné tato tvůrčí činnost zaujala a každý si mohl odnést domů vlastnoručně vyrobenou svíčku.