Kontakty

Dům klidného stáří Pravětín

Tel.: 731 402 993, 388 412 738
Pravětín 23, Vimperk, 385 01
Vedoucí služby: Michaela Brodcová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Dana Marková - ředitel
Alena Kočová, DiS. - sociální pracovník
Michaela Brodcová - vedoucí služby
Jana Hubáčková - vrchní sestra