Kontakty

Služba pro rodiny s dětmi

Tel.: 388 412 738, 739 739 886
Krátká 125, Vimperk, 385 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

potravinová pomoc

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Romana Karták - sociální pracovnice a vedoucí
Bc. Lenka Gribáčová - sociální pracovnice
Radka Švarcová, DiS. - sociální pracovnice