Složení Rady Oblastní charity Vimperk

Mgr. Dana Marková – ředitelka

Dana Vidlášová – ekonom

P. Mgr. Jaromír Stehlík – kněz

Další členové:

MUDr. Marie Kučerová

Ivana Voráčková

Alena Havelková

Ing. Miroslav Holub